Розвиваюче заняття з елементами тренінгу для старшокласників «Зустріч двох світів»

Гру 3, 2015

Розвиваюче заняття з елементами тренінгу для старшокласників «Зустріч двох світів»

Згідно з матеріалами Конвенції про права дитини, кінцевою метою освіти має стати всебічний розвиток молодої людини, підготовка її до активного дорослого життя в суспільстві, що, разом з іншими завданнями, визначається також рівнем готовності до реалізації подружніх ролей у сім’ї. Приймаючи до уваги, що дорослішання сучасної молоді відбувається в складних умовах,  підготовка до браку та сім’ї набуває особливої актуальності. Юнака чи дівчину не можна вважати підготовленими до шлюбу,  якщо у них не сформований ідеал сучасної сім’ї, якщо вони не мають чіткого уявлення про те, які сімейні відносини хочуть побудувати, які обов’язки на них накладає шлюб, батьківство, як оптимально поєднувати сімейні і суспільні обов’язки тощо.

Розвиваюче заняття «Зустріч двох світів» є засобом групової роботи зі старшокласниками, що проводиться з урахуванням основних принципів тренінгової роботи.

Програма заняття ґрунтується на принципах гуманістичної психології, поглядах і підходах гештальт-терапії і арт-терапії; використовує широкий набір методичних прийомів і технік.

 

Мета й завдання: сприяння усвідомленню підлітками статевої приналежності; формування адекватного образу чоловіка і жінки; підвищення рівня знань про особливості, сильні і слабкі сторони протилежної статі; практичний відробіток навичок налагодження стосунків між юнаками та дівчатами.

Час проведення: 1ч 45 мін

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

№ з/п Частина Технічний засіб Ресурсне забезпечення Час
1 Розминка. Створення емоційно сприятливої атмосфери. Гра-розминка «Назви своє ім’я».

 

Маркери, бейджи 10 хв.
2 Введення в атмосферу заняття, мотивація. Вправа «Закінчи фразу». Ручки, блокноти, фліпчарт  

15 хв

Інформаційне повідомлення тренера Слайди презентації 10 хв
3 Основна частина. Розкриття теми заняття. Вправа «Особливості статі» Ватман, маркери 15 хв
Вправа «Два світи» Листи ватману, маркери, картки з завданнями, журнали 30 хв
Вправа «Зустріч двох світів» Маркери 15 хв
4 Заключна частина. Обговорення набутого досвіду, рефлексія учасників групи.   10 хв

 

 

ЗМІСТ ТРЕНИНГОВОГО ЗАЙНЯТТЯ

 

Вправа «Назви своє ім’я»

Учасники групи сідають у коло, оформлюють бейджи з тренінговим ім’ям.  Психолог пропонує по черзі представитися, називаючи своє ім’я. Якщо  в групі підлітки незнайомі між собою, можна запропонувати  їм що-небудь розповісти про себе, про свої захоплення, особливості характеру, настрій. Ця вправа створює в групі емоційно сприятливий фон і сприяє посиленню особистісного спілкування між учасниками.

Після того, як усі представляться, можна запропонувати підліткам поділитися почуттями, емоціями, що виникали у них під час виконання вправи. Особливо варто звернути увагу на  дітей, які зазнали труднощів, відчували незручність, коли називали себе або розповідали про себе.

Під час обговорення слід запитати учасників,  чи важко було виконувати вправу, які почуття вникали під час  само презентації?

Вправа «Заверши фразу»

Учасникам пропонується завершити наступні фрази:

“Мені подобається бути дівчиною(юнаком), тому, що “.

“Мені важко бути дівчиною(юнаком), тому, що “.

“Мені хотілося б бути юнаком(дівчиною), тому, що “.

“Мені не хотілося б бути юнаком(дівчиною), тому що “.

Після того, як учасники виконають роботу самостійно, вони черзі зачитують отримані висловлювання. Можна провести обговорення, в якому підлітки діляться досвідом, отриманим під час виконання вправи, відмічають, яку фразу завершити було легше, а яку складніше.

Інформаційне повідомлення тренера

У повідомленні тренер розкриває учасникам тему заняття, спираючись на знання підлітків, отримані з  учбових дисциплін, досвід старшокласників. Психолог  зауважує, що всі люди мають однакову природу, проте кожен з представників роду людського неповторний. Між людьми є багато відмінностей і головне – це приналежність до певної статі. Чоловіки і жінки відрізняються один від одного, що обумовлено їх статевою приналежністю. Проте кожен чоловік несе в собі елемент жіночості, а кожна жінка має у своєму характері сильні якості. Не будь цього, представники різних статей ніколи б не змогли зрозуміти один одного, прийти до згоди у взаємовідносинах.

Вправа «Особливості статі»

Учасники діляться на дві підгрупи (юнаки та дівчата). Кожна група отримує лист ватману, на якому намальовано коло, розділене навпіл. Групи отримують завдання: в кожній половині кола записати окремо сильні, окремо – слабкі сторони чоловічої статі (завдання для дівчаток) і жіночої статі (завдання для хлопчиків).  Після виконання завдання кожна група презентує свою роботу. Проводиться обговорення, під час якого діти відповідаюь на запитання:

«Які сильні якості властиві чоловікам, а які жінкам?»

«Що можна сказати про слабкості представників обох статей?»

«Чи є жінки з сильними рисами характеру?»

В результаті обговорення учасники групи приходять до висновку, що важко виділити риси характеру, притаманні лише чоловікам або жінкам. Уявлення про те, що чоловіки – сильна стать, а жінки – слабка – це лише стереотипи, прийняті в суспільстві. Ми дивимося на спілкування між представниками різної статі крізь призму стереотипів, нав’язаних культурою, сім’єю, що інколи заважає будувати гармонійні стосунки.

Вправа «Два  світи»

Вправа виконується в  підгрупах (хлопці та дівчата). Психолог  повідомляє, що сьогодні кожна група має дивовижну можливість побудувати свій фантастичний світ – «світ мужності» і «світ жіночості». У кожному з цих світів існують люди тільки однієї статі, тобто чоловічої або жіночої. Мешканці кожного «світу» живуть автономно, лише знаючи про існування іншого.  Мешканці кожного світу мають по  три унікальні здібності. В світі мужності це: «доступність будь-якого знання», «невичерпна сила» і «мужність».  У царстві жіночості це: «здатність вічно підтримувати сімейне вогнище», «можливість народжувати дітей із бажаними якостями», «ніколи нев’януча краса». Учасникам пропонується створити модель свого світу, враховуючи вказані здібності та власні  побажання. Впродовж 30 хвилин кожна підгрупа працює над створенням колажу на тему «Світ мужності» і «Світ жіночості».

Коли колажі готові, учасники кожної групи презентують модель свого світу, розповідають про те, як відбувається в нім життя, що в ньому є цінного.

Після презентації робіт відбувається обговорення. Учасники діляться враженнями про те, що нового вони дізналися про світ протилежної статі, наскільки цікаво було створювати модель свого світу тощо.

Вправа «Зустріч двох світів»

Психолог зауважує, що все у світі будується на взаємовідносинах, серед яких  найскладнішими є стосунки між чоловіками та жінками. За своїм змістом вони можуть бути найрізноманітнішими, проявлятися в різних формах. У попередній вправі учасники групи побудували свій світ і дізналися про існування світу протилежної статі. Зараз кожній групі належить вирішити, як вони будуватимуть взаємовідносини з представниками іншого світу. Учасники мають можливість обрати лише один із трьох  трьох варіантів розвиту стосунків:

– бачити представників іншого світу, не маючи можливості контактувати з ними;

– зустрічатися на загальних святах;

– злитися в єдиний світ.

Учасники можуть прийняти рішення нічого не змінювати у своєму житті і не контактувати з представниками іншого світу.

За умовами  вправи, якщо учасники обради перший варіант, вони повинні відмовитися від однієї з трьох здібностей свого народу, аргументуючи свій вибір. Другий варіант розвитку стосунків вимагає відмови від двох здібностей і відповідно двох аргументів. Вибір третього варіанту вимагає від учасників відмови  від усіх особливостей свого народу, відповідно наведення трьох аргументів.

Групи приймають рішення. Після аргументації вибору проводиться обговорення. Учасники діляться своїми враженнями, почуттями, що виникали в під час виконання вправи. Психологу важливо звернути увагу дітей на тому, що придбали представники кожного світу, прийнявши те чи інше рішення.

Рефлексія учасників групи.

Учасники стають в коло, тримаючись за руки. Кожен по черзі завершує речення: «Сьогодні я (навчився, відчув, зрозумів і так далі». Після висловлювання кожного учасника вся група робить крок вперед. Після висловлювання усіх, круг повинен звузитися. Цей варіант закінчення заняття сприяє створенню позитивної атмосфери в групі.

Залишити відповідь