КТС «Щоб вміти себе захистити, треба знати свої права»

Тра 28, 2024

Усний журнал «Я маю право знати свої права»

Мета: прищеплювати дітям правову культуру, інтерес до правових знань; поглибити знання дітей про права дитини; формувати вміння висловлювати свої думки, власне ставлення до пробле­ми прав і свобод людини; розвивати мовлення, мислення; усвідомлювати необхідність пова­жати права інших, захищати свої права й виконувати свої обов’язки; виховувати в учнів високу правову культуру, переконання в необхід­ності виконання законів.

Обладнання:ТЗН, презентація, картки для роботи в групах, кольорові олівці. папір, Конституція України, Декларація прав людини, Конвекція про права дитини. ілюстративний матеріал.

Форма проведення: усний журнал.

Хід роботи

Сядьте, діти, всі зручненько.

Усміхніться всі гарненько.

Настрій  з собою візьмемо,

І роботу нашу розпочнемо.

 • Сьогодні на КТС ми презентуємо наш усний журнал: «Я маю право знати свої права».
 • Словникова робота (що таке право, права?)

1. Розгадати ребус.

Дитина – це особистість, індивідуальність, людина зі своїми

інтересами, переживаннями, світоглядом.

1сторінка журналу «Людина — найцінніший скарб».

 Кожен із вас неповторна особистість, людина, яка живе сьогодні і саме такої більше на цій землі немає, не було і ніколи не буде.

Видатний поет В. Симаненко так написав про неповторність кожного:

Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої—одні.

Більше тебе не буде

Завтра на цій землі.

Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди

Добрі, ласкаві та злі.

Сьогодні усе для тебе:

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

Боти на землі — людина,

І хочеш того чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

 Мука твоя — єдина,

Очі твої — одні.

Пройшло не одне тисячоліття, поки людство зрозуміло цю істину. Протягом багатьох віків складалися обов’язкові правила поведінки громадян, тобто правові норми, що встановлюються й охороняються державою.

 Чи має людина якісь права від наро­дження? Чиіснують загальнолюдські права, свободи, цінності?

На всі ці питання вже в середині XX століття формулюють відповіді політичні документи, створені за участю держав-членів Організації Об’єднаних Націй. 

2 сторінка «Конвенція ООН про права дитини»

Згідно зі ст. 1 Конвенції про права дитини, дитиною вважається кожна людина до 18-го віку. Кожна дити­на, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового становища, стану здоров’я, має рів­ні права з рештою дітей.

      Перелік прав, визнаних для дітей у Конвенції, охоплює права цивіль­ні (особові), соціальні, культурні і політичні. Немає прав економіч­них, оскільки визнано, що дитина повинна вчитися, а не працювати.

Також важливий закон є -Конституція України, який не тільки проголошує права і свободи, а й гарантує забезпечення їх держа­вою.  Держава  бере   на  себе “від­повідальність забезпечувати  права і свободи людини і громадянина, сприяти   їх   реалізації,   охороняти й захищати. Свої права і свободи громадяни можуть захищати у суді. Згідно зі ст. І Конституції України,  наша держава є правовою. Кожний  громадянин України зобов’язаний  знати, які інстанції або посадовці  виступають   гарантами   виконання прав і свобод.

                                                                                  (діти по черзі називають різні статті захисту прав)

Цивільні права (особисті): право на життя і розвиток; право на отримання цивільного статусу; право на отримання громадян­ства; право дитини на сім’ю;

•    свобода релігії; свобода слова;

дитина повинна бути вислухана в усіх справах, які її безпосе­редньо стосуються;

 • свобода від фізичного або пси­хологічного насильства;
 • щодо дитини не можна ухвалю­вати смертний вирок і карати її на довічне позбавлення волі.

Соціальні права:

право на охорону здоров’я; право    на    відповідні    умови  життя; право на відпочинок,  вільний час, розваги і забави.

Культурні права:

•   право на освіту, освіта в обсязі неповної середньої школи є обо­в’язковою і безкоштовною;
право на користування культурними цінностями; право на інформацію; право на знання про
свої права.

Старшим дітям Конвенція дає певні політичні права: право на об’єднан­ня та збори в мирних цілях..

Конвенція визнає й особливі права для дітей-інвалідів, а також суспіль­но не пристосованих дітей.

Хоча ми всі ще школярі,

Та в нас закон є і права.

І ми на вік запам’ятали

Із Декларації слова:

Всі діти вільні і всі рівні,

І треба дружно всім нам жити.

Тож ми із школи ще вчимося

Всіх поважати і любити.

3 сторінка : «Про великі права маленької дитини»

Дитинство – найщасливіша, найвеселіша, найсвітліша пора в житті людини. Всі діти невинні, вразливі й залежні. Вони також цікаві, енергійні та сповнені надій. Саме в дитинстві діти вчаться, здобувають освіту, готуються до дорослого життя. Щоб забезпечити їм належні умови  для належного розвитку, захистити  від негараздів життя, ухвалені Деклараціє такі права дитини:

 1. Діти мають право на любов і піклування.
 2. Марія:  Любо нам у рідній хаті,

                     Там де рідні батько й ненька,

                     Там де братик і сестричка

                      І бабусенька старенька.

Щасливі діти, коли в них поруч з ними є рідні люди.

А як же бути дітям – сиротам, від яких відказалися батьки?

( Про них повинна піклуватися держава.)

2. «Д І Т И   М А Ю Т Ь    П Р А В О    НА    П О В Н О Ц І Н Н Е     Х А Р Ч У В А Н Н Я»

 – Обов’язки батьків дати дітям повноцінне харчування, а також проконтролювати, як їхні діти харчуються у школах та позашкільних навчальних закладах. Ніхто не має права морити дитину голодом. Але при цьому діти повинні пам’ятати, що у всьому розумному є міра. І, найголовніше, кожний із нас повинен шанувати, цінити людську працю, берегти Хліб.

3 «К О Ж Н А   Л Ю Д И Н А    М А Є   П Р А В О    Н А    О С В І Т У»

Це право записано в Конституції – Основному Законі України. Стаття 53 говорить: «Кожен має право на освіту. Загальна середня освіта обов’язкова.»

                        Найсвітліша дорога у світі –

                  Це дорога до знань, до школи.

                   Пам’ятайте це, любі діти!

                Не забудьте цього ніколи!

                    І хоч вчитись нелегко буває,

                     Бо наука завжди хороша.

                     Кожна в світі людина знає,

                     Що знання – то найлегша ноша.

4.« В І Л Ь Н Е     С П І Л К У В А Н Н Я»

В нашій країні кожна людина має право спілкуватися своєю мовою. Але вона зобов’язана визнавати і державну мову України.

  Ми з вами повинні берегти нашу гарну, милозвучну, рідну мову, не засмічувати її поганими словами. Жаргонами.

                 Мову рідну я вивчаю,

                 Її люблю,не забуваю.

                 Рідну мову буду знати.

                 Берегти і поважати.

5. « К О Ж Е Н,   Х Т О   П Р А Ц Ю Є,   М А Є     П Р А В О      Н А      В І Д П О Ч И Н О К»

Ви в школі навчаєтесь. Це і є ваша праця, а, отже, і ви маєте право на відпочинок і дозвілля. Тільки під час відпочинку, рухливих ігор, подорожей, екскурсій кожна дитина має дбати про порядність.

6. «КОЖЕН МАЄ ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ»

                Хто здоровий, той сміється,

              Все йому в житті вдається.

              Він долає всі вершини,

              Це ж чудово для людини.

7. « Д И Т И Н А  М А Є    П Р А В О    Н А    І Н Ф О Р М А Ц І Ю»

 Ви вільно дивитесь телевізор. У вас є доступ до газет, журналів, інтернету, і всі  знають правила безпечної поведінки. Звичайно що дорослі повинні контролювати ваші захоплення, спілкування в соціальних мережах.

Гей, дорослі, схаменіться!

 І на нас ви подивіться.

Інтернет всіх нас згубив,

До домівки закріпив.

Взяв в кайдани він усіх.

Це ж великий, люди, гріх!

 Треба всіх нас рятувати,

 Від комп’ютера забрати!

 Дуже тяжко –  це зробити,

Але треба так вчинити,

Бо програємо життя

І підемо в небуття.

8. « КОЖНА ДИТИНА МАЄ ПРАВО ВІЛЬНО ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЇ  ПОГЛЯДИ»

У кожної людини є свої думки, своє захоплення, право ісповідувати ту чи іншу релігію. Може вільно висловлювати свої мрії.

             4 сторінка «Коли порушуються права?»

Розповідь та міркування дітей по ілюстраціях казок.

Висловлювання власної думки дітей під час розповіді із зображених ситуацій.

5 сторінка « Що потрібно робити, щоб себе захистити»

Якщо вам потрібна допомога або серйозна порада, якщо порушені ваші права, у нашому місті ви можете звернутися до:

 •    дорослих осіб, яким довіряєте;
 •    до педагогів коледжу;   
 •    психолога у коледжі;
 •    психологічної служби за телефоном довіри;
 •    служби у справах неповнолітніх;
 •    центру соціальних служб для молоді;
 •    опікунської ради (міста);
 •    громадських організацій, що опікуються проблемами порушення прав дитини;
 •    міліції за телефоном  102.

Відеоматеріали на тему «Як вміти себе захистити»

6. сторінка «Ти – людина, значить, маєш права» Творчість дітей .

Ось наш журнал підходить до кінця.

Яка тема нашої колективно творчої справи?…

Як називався журнал, який ми створили?…

Сьогодні ви дізнались…

Що найбільше сподобалось?…

Отже, діти! Я  бажаю веселого і щасливого дитинства під чистим небом України. Нехай скорою буде ПЕРЕМОГА, нехай спокій запанує на нашій рідній землі і прийде такий довгоочікуваний мир.

Тому. Що мир – це запах пшеничного поля, ласкавий шепіт клена біля твоєї хати і сонечко, що ласкаво світить у твоє вікно.

Мир – це світла усмішка матері, веселе радісне дитинча і щебіт пташок на калині біля твого вікна.

Мир – це процвітання нашої любої неньки – України, це солов’їна пісня, що несеться просторами рідної землі.

І на цій землі хорошій,

 Щоб зростали ви міцні.

Навіть грози і пороші

На своїй землі хорошій

Всім несли щасливі дні.

Дякую за увагу та старання.