Нарада при директорові

Нарада при директорові

29.02.2016р.

Присутні: заступник директора з н/в роботи, заступник директора з в/р, практичний психолог, класні керівники, вихователі,  інспектор Липовецького відділення  поліції

Порядок денний:

 1. Стан профілактичної роботи з дітьми схильними до порушень дисципліни :

– звіт голови  ради з профілактики правопорушень з питання виховання правової культури у дітей;                     ( заступник директора з виховної роботи Хацьола Н.Ф.)

 • Звіт класних керівників  по проведеній роботі з учнями школи  з превентивного виховання  (2,5,6,7,9,10класи);
 • Робота з сім’ями, які знаходяться у складних життєвих обставинах та знаходяться під контролем центів сім’ї та молоді (3,4,8 класи); (класні керівники)
 • Соціальна регуляція поведінки учнів школи;              (практичний психолог Кульчиєвська Н.С.)
 • Роль органів учнівського врядування у профілактиці порушень дисципліни учнями школи.(педагог – організатор)
 • Робота методичного об’єднання класних керівників та вихователів з даного питання.(керівники МО)

І. Узагальнення досвіду  роботи школи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.                                    ( директор школи Косач Юрій Михайлович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Першочерговими заходами з формування в учнів  культури поведінки в нашій школі є наступні:

 1. В школі  ведеться  облік  і контроль  за  відвідуванням  навчальних занять учнями школи ці дані аналізуються , вживаються відповідні заходи,.
 2. Ведеться постійний облік та контроль охопленості учнів  заняттями в гуртках та спортивних секціях.
 3.   У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

4.В школі  створена  і  діє  психолого-педагогічна  служба  для  учнів  та батьків.

5.Класними керівниками, вихователями та адміністрацією школи проводиться  постійна індивідуальна робота з учнями.

6.Проводиться планомірна робота з батьками.

7.Проводяться по класах цикли бесід на правову тематику з участю працівників  поліції, центрів сім’ї та молоді, служби у справах дітей.

8.В школі створена Рада профілактики првопорушень, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями під час навчально-виховного процесу;

 1. Проводяться наради при директорові, засідання методичних об’єднань класних керівників, засідання педагогічних рад, де висвітлюються питання профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи;
 • батьківські збори по класах за даною тематикою;
 • класні виховні години 1-10 класів;
 • дні профілактики, місячники та Тижні правових знань з профілактики правопорушень серед учнів школи.

 

Основна виконавча ланка всієї системи право виховної роботи – це   класні керівники, вихователі.У цій роботі забезпечуються наступність з 1 по 10 класи, що сприяє глибшому вивченню особистості, а значить, і добору найефективніших засобів впливу. В основу системного підходу до здійснення  виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У молодших класах – це створення сприятливої психологічно-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці. Рання діагностика передбачає перший етап профілактичної роботи.

 

 ІІ. Звіт голови  ради з профілактики правопорушень з питання виховання правової культури у дітей. ( заступник директора з виховної роботи Хацьола Н.Ф.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів профілактичної роботи з неповнолітніми, адже вони повинні більше знати не лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при порушенні певних загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.

Розвиток правової культури школярів – процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватися певних принципів: зацікавленість школярів, безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів, різноманітність тематики, форм та методів, систематичність та системність.
Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:
– формування у кожного учня системи знань з питань права, розвиток інтересу до цієї галузі і зв’язок права з навколишньою діяльністю;
– формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;
– прищеплення навичок право свідомої поведінки;
– виховання терпимості до різноманітних правопорушень;
– формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
Отримуючи елементарні правові знання з початкової школи, поглиблюючи їх у середніх та старших класах, аналізуючи та моделюючі життєві ситуації, дитина проходить довгий шлях, коли її знання перетворюються на переконання, а переконання стають світоглядом людини, яка оволоділа правовою культурою.
Одним з найважливіших питанїь виховної роботи в нашій школі є питання превентивного виховання та запобігання злочинності серед неповнолітніх. Система превентивного виховання (превентивний з латин.-

Розвиток правової культури школярів – процес довготривалий та нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватися певних принципів: зацікавленість школярів, безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів, різноманітність тематики, форм та методів, систематичність та системність.
Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:
– формування у кожного учня системи знань з питань права, розвиток інтересу до цієї галузі і зв’язок права з навколишньою діяльністю;
– формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;
– прищеплення навичок право свідомої поведінки;
– виховання терпимості до різноманітних правопорушень;
– формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.
Отримуючи елементарні правові знання з початкової школи, поглиблюючи їх у середніх та старших класах, аналізуючи та моделюючі життєві ситуації, дитина проходить довгий шлях, коли її знання перетворюються на переконання, а переконання стають світоглядом людини, яка оволоділа правовою культурою.
Одним з найважливіших питанїь виховної роботи в нашій школі є питання превентивного виховання та запобігання злочинності серед неповнолітніх. Система превентивного виховання (превентивний з латин.-
запобіжний ), це керована діяльність, яка забезпечує тематичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки.

 

ІІІ. Звіт класних керівників  по проведеній роботі  з учнями школи з превентивного виховання  (2,5,6,7,9,10класи).

Класний керівник 2 класу Малюта Світлана Петрівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості я спираюсь у превентивному вихованні молодших школярів. У роботі з превентивного виховання враховую морально – психологчні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. На прикладах конкретних ситуацій дохідливо пояснюю дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів.

Класний керівник 5 класу Ольшевська Алла Володимирівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для превентивного виховання учнів 5 класу я, як класний керівник, добираю для вихованців, їх віку за обсягом і змістом морально – правову інформацію про здоровий спосіб життя, яка дозволяє в обмежений час досягти максимального виховного ефекту, не перевантажуючи пам’яті учнів непотрібними фактами й деталями.

Морально – правові знання сприяють виробленню в школярів чіткого уявлення про те, що є моральним, а що аморальним у конкретній ситуації, що корисно для здоров’я, а що шкідливо.

Класний керівник 6 класу Покотило Людмила Михайлівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Систематично здійснюю контроль за відвідування учнями школи, удосконалюю роботу із сім’ями дітей, вивчаю мікроклімат сімей учнів класу з метою попередження дитячої безпритульності і бездоглядності.

Класний керівник 7 класу Сологуб Ніна Миколаївна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Велику увагу приділяю вихованню дітей у колективі і через колектив – це класні збори, інформаційні хвилинки, звіти чергових, прийняття спільних рішень про винагороду та покарання, висвітлення роботи класу у тижневій стіннівці.

Класний керівник 9 класу Савчук Вадим Михайлович

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Моя робота, як класного керівника 9 класу направлена на розвиток в учнів навичок безпечної поведінки в суспільстві, дотримання ними санітарно – гігієнічних вимог, організація діяльності в екстремальних ситуаціях, бережної поведінки в спілкуванні з природою, формування вміння спілкуватися з ровесниками. А також ті особливі завдання, що стосуються роботи з підлітками  14 – 16 років – це повага до державних законів, законослухняність, боротьба із шкідливими звичками, статеве виховання, забезпечення змістовного відпочинку.

 

 

ІV. Робота з сім’ями, які знаходяться у складних життєвих обставинах та знаходяться під контролем центів сім’ї та молоді (3,4,8 класи).

Класний керівник 3 класу Савчук Світлана Валеріївна.

Дитина Горбаневич Надія Володимирівна 22.04.2007року народження , сім΄я якої знаходиться під контролем центру  сім΄ї та молоді Липовецької РДА.

Сім΄я починається з дітей. (А.І.Герцен)

З Надією проводиться профілактична та корекційна робота. Це бесіди на різну тематику, консультативні бесіди «Повага до батьків», «Дотримання правил особистої гігієни», «Здоров΄я –  найбільший дар природи», «Мої права та обов΄язки».

Класний керівник 4 класу Безсмертна Ольга Василівна.

Дитина Говоров Дмитро В΄ячеславоич 12.12.2005 року народження, сім΄я якого перебуває під контролем служби у справах дітей Липовецької РДА.

Насамперед  я вивчила умови проживання дитини в сім΄ї, виявила рівень зацікавленості батька справами дитини у формі анкетування, проводила роз΄яснювальну роботу про відповідальність батька за навчання і виховання сина (10 заповідей для батька   по вихованню), проводила індивідуальні бесіди по виявленню труднощів, які виникають у сім΄ї та консультації «Здорова дитина- здорова родина»

Розробила щоденник спостереження за учнем, який дає можливість вивчити

його поведінку у різних видах діяльності.

 

Класний керівник 8 класу Стойко Людмила Петрівна

Дитина Горбаневич  Ірина Володимирівна  26.09.2001 року народження , сім΄я якої знаходиться під контролем центру  сім΄ї та молоді Липовецької РДА.

 • Планую і провожу бесіди та індивідуальні розмови з ученицею, направлені на формування знань про важливість повноцінність сім΄ї, де кожен її член має виконувати свої обов΄язки, кожен зобов΄язаний турбуватися про всіх членів сім΄ї. З цією метою провожу бесіду «Моя сім΄я – моя родина». Важливим є сформувати у дитини розуміння того, що жінка – це берегиня, вона має бути взірцем порядності, чистоти та скромності. Провожу профілактичні бесіди «Особиста гігієна дівчинки», «Якісне і раціональне харчування – запорука здоров΄я дитини».

 

 1. Соціальна регуляція поведінки учнів школи.

Практичний психолог школи Кульчиєвська Нелла Стеранівна

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У годину психолога щомісячно з учнями проводжу роботу по засвоєнню правових знань, попередженню правопорушень, застосуванню насильницьких дій.(програма «Формування правового світогляду»)

Провожу заняття з дітьми 5 класу по програмі «Корисні звички»

та «Цікаво про корисне», які навчають дітей дотримуватись правил життєдіяльності та ведення здорового способу життя. Проводяться консиліуми відповідно до супроводу у 5,1, 4, 7 класах. Під час  роботи консиліумів детально вивчається характеристика класу, розглядається поведінка кожної дитини, дотримання правил внутрішньошкільного розпорядку, розробляються шляхи виходу з ситуації.

. Роль органів учнівського врядування у профілактиці порушень дисципліни учнями школи.

Педагог – організатор Савчук С.В.

 

Під час формування правової культури у школярів необхідно дотримуватись таких принципів:

 • зацікавленість;
 • безпосередня участь кожного учня у підготовці та проведенні заходів;
 • різноманітність тематики, форм та методів;
 • систематичність та системність.

  

VІІ. Робота методичного об’єднання класних керівників та вихователів з даного питання.

Керівник МО вихователів Ольшевський Володимир Володимирович

Розгляд питання профілактики правопорушень учнями нашої школи відбувається на засіданнях методичного об’єднання  вихователів  як в тридиційній так і не традиційній формі проведення. Зокрема відбулося засідання по темі « Форми і методи превентивного виховання в класному колективі (  з досвіду роботи  Савчук Т.В.),

Мозковий  штурм « Стандартні і нестандартні методи і прийоми роботи вихователя з дітьми девіантної поведінки та схильними до правопорушень»

Диспут  «Поради від практиків» Розгляд педагогічних ідей щодо підвищення впливу вихователя стосовно попередження порушень правил поведінки учнями школи.

Постійно розглядається  робота з учнями, що відносяться до груп пильного контролю.

Проходять педагогічні читання на яких  розглядається досвід педагогів-новаторів щодо превентивного виховання учнів.

Випускаються методичні бюлетні та практичні посібники по данному напрямку виховної роботи.

В плани самоосвіти вихователів включено пункт щодо опрацювання методичної літератури по превентивному вихованню учнів спеціальної школи.

Складено план взаємовідвідування  виховних заходів, на яких серед інших заходів, молоді педагоги мають можливість практично ознайомитися з методикою проведення в тому числі і заходів превентивного напрямку.

Окремо хочу відзначити роботу школи молодого вихователя, робота якої допомагає молодим колегам освоїти ази педагогічної майстерності щодо передбачення і профілактики правопорушень учнями школи

 

 

Керівник МО класних керівників Савчук Вадим Михайлович

Тема над якою працює методичне об’єднання «Корекція пізнавальних здібностей дітей, формування соціально – адаптованої особистості».

На виконання плану заходів Національної компанії «Стоп насильству», нами була проведена бесіда «Твоя безпека». Згідно Указу президента «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями» нами було проведено засідання на тему: «Врахування особливостей пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами під час їхнього навчання». Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми «Репродуктивне здоров’я» нами було заслухано і обговорено доповідь «Організація роботи з питань збереження репродуктивного здоров’я у спеціальних школах». Згідно Постанови КМУ Про виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, булі” проведена бесіда «Варіанти розв’язання проблеми забезпечення рівних правах та можливостей жінок і чоловіків».
Під час засідання круглого столу «Корекційний вплив спілкування на розвиток особистості з особливими потребами», ми обговорили питання особливості міжособистісного спілкування в групі однолітків спеціальної школи. Нами були випущені методичні посібники «Я і мистецтво», «Психокорекційні ігри в роботі класного керівника» «Це Цікаво для всіх». Проводимо взаємовідвідування виховних годин класних керівників.

 

 

VІІІ. Виступ інспектора Липовецького відділення поліції   Євича Василя Васильовича

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ознайомив із метою та конкретними завданнями правового виховання дітей та особливо підлітків:

 • формувати в кожного учня систему знань з питань основ держави та права, розвивати інтерес до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;
 • формувати повагу до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;
 • прищеплювати навички правосвідомої поведінки;
 • виховувати нетерпимість до різноманітних правопорушень;
 • формувати потребу та уміння активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

 Рекомендації:

1.Продовжувати співпрацю з службою у справах дітей Липовецької ОДА та центром сім’ї та молоді Липовецької ОДА, поліцією. (постійно)

2.Видати наказ «Про стан профілактичної роботи з дітьми схильними до порушень дисципліни» (до 03.03.)

 1. Голові ради з профілактики правопорушень Хацьолі Н.Ф.:

3.1.3атвердити план заходів з превентивного виховання «Твоє життя – твій вибір»;(додається)

3.2. організувати спільну діяльність школи, сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги.(в разі потреби)

 1. Класним керівникам:

4.1 проводити детальне ознайомлення зі станом домашніх умов учнів;(постійно)

4.2. продовжити вести щоденники спостережень за учнями схильними до порушень дисципліни;(постійно)

4.3. залучати дітей до гурткової роботи, позакласних заходів, організовувати екскурсії, прогулянки з метою соціалізації;(постійно)

 

5.Практичному  психологу:

5.1. розробити систему діагностики та корекції поведінки дітей схильних до порушень дисципліни, дітей, сім’ї  яких знаходяться у складних життєвих обставинах та знаходяться під контролем центів.(до 10.03.)

 

                                                           План  заходів з превентивного виховання                                                                                  

 «Твоє здоров’я – твій вибір»

№з/п Назва заходу Дата

проведення

Відповідальний
1. Рейди – перевірки:

–         дотримання єдиних шкільних правил та обов’язків учнів;

–         дотримання правил поведінки в громадських місцях.

1 – 3 понеділок кожного місяця Савчук С.В.
2. Година спілкування «Формування здорового способу життя» березень Класні керівники
3. Година відвертої розмови «Дорога життя» квітень Вихователі 7 – 10 класів
4. Бесіди – зустрічі з працівниками поліції, соціальних служб, лікарем В разі потреби Адміністрація
5. Випуск тематичних стіннівок «На паралельних дорогах прав та обов’язків» квітень Шахно Л.А.

Покотило О.Л

6. Уточнення банку даних дітей, сім’ї яких потрапили в складні життєві обставини, дітей з неблагополучних дітей. травень Хацьола Н.Ф.
7. Бесіда «Чай, пиво сигарети – теж наркотики?» травень Вихователі
8. Міні – тренінг «Шкідливі звички» березень Кульчиєвська Н.С.
9. Круглий стіл «Наркоманія – біль ХХІ століття» квітень 9 – 10 класи

Покотило О.Л.,

Войтас О.О.

10. Диспут «Шкідливі звички – життя собі на втіху» травень 9 – 10 класи

Савчук Т.В.

Покотило О.Л.

11. Дискусія «Ціна слова» березень 7 – 8 класи

Шахно Л.А.,

Ольшевський В.В.

12. Анкетування «СНІД погрожує не пред’являючи паспорта» квітень Кульчиєвська Н.С.