Правила прийому до закладу

ПРАВИЛА ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (УЧНІВ/ВИХОВАНЦІВ) 
до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «СТАРОПРИЛУЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Староприлуцька спеціальна школа забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на двох рівнях освіти:

  • початкова освіта – 1 – 4 класи;
  • базова середня освіта – 5 – 10 класи.

До спеціальної школи зараховуються діти з особливими освітніми потребами, як мають легкі та помірні порушення інтелектуального розвитку.

Зарахування до спеціальної школи здійснюється, як правило, до початку навчального року наказом директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі – батьки), поданої особисто. В окремих випадках можливе зарахування здобувачів освіти (учнів/вихованців) протягом навчального року.
До заяви додаються:
1. копії свідоцтва про народження дитини;
2. висновки інклюзивно-ресурсного центру про комплексну педагогічну оцінку розвитку дитини;
3. висновки лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності;
4. оригінали або копії відповідного документа про освіту (крім здобувачів освіти (учнів/вихованців) першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
5. довідки здобувача освіти (учня/вихованця) про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, заповненої за формою первинної облікової документації № 086-1/о;
6. карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063о.