Україна – держава європейська

Гру 8, 2014

Мета. Надання знань про європейські країни демократичні здобутки та особливості становлення демократичного суспільства в Україні, сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі; Європі, Україні; виховання поваги до національних, духовних, культурних надбань європейських народів, свідомого громадянина України і Європи; розвиток почуття відповідальності за спільне майбутнє, відчуття європейського громадянства.

Обладнання. Карта Європи; плакат, де позначені країни ЄС, символіка України; матеріали по Помаранчевій Революції, прапор України і ЄС.

Епіграф: «Ми є не східна Європа ми є центром Європи. Але правда полягає в іншому – ми сусіди Європейського союзу, а хочемо бути членами Європейського Союзу. »

Віктор Андрійович Ющенко

ХІД УРОКУ

Вступне слово.

Світ на порозі 21 століття переживає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів про індустріального суспільства, яке потребує відповідної форми регіональної політичної та економічної організації. Сучасні демократичні тенденції потребують від громадянина не лише політичної активності , а й усвідомлення власної ролі та значення в житті суспільства. Важливими умовами демократичного суспільства є громадська освіченість, компетентність, вміння знаходити компроміси. Сучасна людина повинна толерантно сприймати інші культури, усвідомлювати цілісну картину світу, закономірності й взаємозалежність сучасного економічного суспільства. Україна обравши за стратегічний курс інтеграцію до ЄС, поступово нарощує темпи економічного зростання, крок за кроком прагне влитись у конкурентне середовище Європейського співтовариства.

Європа. Сухі порядки енциклопедії повідомляють що ця частина світу розташована на заході Євразійського материка. Європа – континент порівняно невеликий, населення майже 800 млн. осіб, площа 11,5 млн. кв. км. Але Європа є не тільки територія від мису Нардкіна на півночі, до мису Марокко на півдні, від Уральських гір на сході до мису Рока на заході, Європа – це один із головних центрів сучасної науки, техніки та технології.

На долю Європейців припадає більше половини світового національного доходу та більша половина промислового виробництва.

Європа – найцінніша скарбниця досягнень та пам’ятників культури.

Європа – це багаторічна історія, досвіду, політичні, духовні традиції Європейських народів.

Але ми зробимо крок назад і пригадаємо сторінки української історії.

1. Андрій навчав у Синопі. Коли прийшов до Корсуня, побачив що з Корсуня близько до Дніпрового гирла. І пішов ц Дніпрове гирло. Відтіль поплив вгору Дніпром . Та принагідне прийшов і став під горами на його березі. Вставши вранці, сказав до учнів, що були з ним: «Чи бачите ці гори? На цих горах засяє ласка Божа і буде великий город, і Бог збудує багато церков». І вийшовши на ці гори, поблагословив їх і поставив хрест, і помолившись Богові, зійшов з цієї гори, де опісля був Київ.

Так говорить літопис про місце заснування Києва столиці держави з багатовіковою історією, яка лише у ХХ столітті здобула незалежність і свою власну назву. Держави, яка стала серцем Європи. Держави, яка стала нашою Батьківщиною.

Перші згадки про державу народу «рос», «рус» у візантійських, східних і західноєвропейських джерелах належать до першої половини ІХ ст..

Давній літопис «Повесть врємєнних лет» датує початок «Руської землі» 860 роком. З давніх часів територія сучасної України знаходила свої описи у працях різних авторів, що говорить про неабиякий інтерес до нашої землі. Грецький історик Геродот географ і історик Стратон, мандрівник Гіппократ, і багато інших починаючи з 5 ст. до н.е. залишили свої описи території України, через яку вони проходили, відвідуючи інші країни, назва Україна стала географічною назвою козацької території, яка охоплювала широкі простори Наддніпрянщини правобережної і лівобережної.

Особливо ж політичного значення назва «Україна» набуває в період Гетьманщини завдяки кільком виданням книги французького автора Где Поплана про Україну, ця назва стає популярною у Західній Європі. Цьому сприяють і вихідці з України, Які так чи інакше мали вплив на хід історії поза межами своєї країни. Достатньо згадати королівські династії. Де в різні часи корона королеви лягала на голову доньок України.

Назвіть їх відомі імена (Ольга…)

2. Україна розташована в основному на південному заході Східноєвропейської рівнини , у центральній та Південно – Східній Європі. Географічний центр Європи знаходиться поблизу с. Ділове Рухівського району Закарпатської області. Україна – одна з найбільших держав Європи. Довжина державного кордону становить 7700 км. Україна межує з сімома країнами.

Назвіть ці країни? (Молдова, Росія, Польща, Румунія, Білорусь, Словаків, Угорщина).

Південну частину омивають води Чорного та Азовського морів, де проходять водні кордони з азіатськими країнами. Україна – єдина країна Європи, яка має стільки близьких сусідів.

Фактично Україна стала буферною державою між країнами Західної Європи і Російською Федерацією на сході. Сучасне геополітичне положення України в Європі визначає її винятково важливу роль у розв’язанні ключових економічних і політичних проблем усього континенту. Україна володіє найбільшою транзитною енергетичною мережею в Європі через територію нашої держави проходять три з дев’яти транспортних кордонів 40% її національного експорту спрямовано до Європейських держав.

3. Спливали віки. По довгих роках спустошення, що його принесли на Русь Монголо-Татари вогнем і мечем намагаючись утвердити тут рабство , яке потім так само нав’язували Україні Литва, Польща, Росія на теренах Українських запалахкотів бунтівливий, саможертовний справді, лицарський вогонь козаччини, що згодом дав світові і козацьку республік, і першу демократичну конституцію.

Учень зачитує:

Четвертий Універсал Української Центральної Ради 22 січня 1918 р.

Народе України!

Твоєю силою, волею , словом утворилась на Українській Землі вільна Українська Народна Республіка. Здійснилася мрія твоїх батьків, борців за волю й право робочого люду! Віднині Українська народна республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною державою Українського народу. З усіма сусідніми державами, а саме: Росією Польщею, Австрією, Туреччиною, й іншими ми бажаємо жити в злагоді й приязні, але ніяка з низ не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки. Власть в ній буде належати тільки народу України. Всіх громадян самостійної Української Народної Республіки зазиваємо стояти непохитно на сторожі добутої свободи й прав нашого народу й усіма силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої Української республіки.

У Києві, 9 (22) січня 1918 р. Українська Центральна Рада.

Вчитель. Майже століття сплинуло з моменту зачитання цього документу, але те, що відбувалось на майдані Незалежності у грудні 2004 року, доводить, що ці слова є актуальними і сьогодні.

4. Європа у ХХ ст.. стала ареною двох світових війн – Першою (1914-1918), Другою (1939-1945). Війни були кровопролитні, їхні відлуння відчувається досі. Європа сучасна відіграє провідну роль в ООН, в інших міжнародних організаціях та союзах:

1949 р. – Рада Європи створена для вирішення проблем гуманітарного, правового, соціально – економічного співробітництва та взаємодії у сфері культури, екології інформації. (м. Страсбург. Франція)

1992 р – Європейський Союз створено з метою розвитку економічної інтеграції, валютної системи єдиного внутрішнього ринку, членами цієї організації є 15 держав (м. Брюссель, Бельгія)

1995 р – Всесвітня торгівельна організація, членами якої є 105 держав, сприяє участі краї, що розвиваються у світовій торгівлі , виробництві, інвестицій (м. Женева, Швейцарія)

1946 р. – Організація ООН із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) створена з метою сприяння миру в світі, зміцнення інтелектуальної співпраці між державами в галузях освіти, культури, комунікацій, налічує 184 країни (м. Париж, Франція).

Європейський банк реконструкції та розвитку розташованого в м. Лондоні (Велика Британія) 57 країн є його учасниками, він сприяє здійсненню економічних реформ у країнах Східної Європи та СНД.

Отже у Європейського континенту є перспектива перетворення в район миру та міжнародного співробітництва. Мобілізація потенціалу Європейських народів та об’єднання їхніх зусиль у боротьбі за мир та безпечну Європу, за збереження безцінної спадщини європейської культури та цивілізації.

5. В Європі, як в мозаїці. Немає жодної країни схожої будь-яким окремими рисами на іншу країну європейську державу, бо європейські держави змінюють своє обличчя залежно від історичних подій, географічного розташування та культурної спадщини. У центрі Європи знаходиться наша держава Україна.

6.

«Україна в Європейському Союзі»

В Європейському союзі могутні країни,

І бажає вступити в союз Україна.

Ми – горда держава незламних людей,

Маємо безліч пропозицій, цікавих ідей.

Європейський Союз для нас – майбуття

Де забудемо про злидня життя

Де не буде міграцій, збережеться сім`я

Разом ми не відчуємо жах у слові «Війна»

Україна – велика і сильна держава,

Що несе з давнини перемоги і славу,

Незалежна розвинена наша країна,

Дорога і найкраща мені Батьківщина.

Громадянином європейським хочу я стати.

Щоб в неньки моєї було ліпшим життя,

Щоб країна була конкурентноспроможна ,

А кожна родина щаслива й заможна.

Моя Україна – зоря світанкова,

Пшеничні лани, голубі небеса,

ЇЇ солов’їна калинова мова

Світиться, наче на сонці роса.

Україна бажає стати повноправним мешканцем давньоєвропейського дому, справедливо вважає, що має на це право. І своєю, географічним розташуванням і тим внеском, який наш народ зробив у континентальну справу впродовж багатьох віків свого існування та боротьби.

7. Польща – західна найближча сусідка України Історія України і Польщі тісно переплітаються в різні часи. Польща – індустріально – аграрна країна, етнічний склад населення якої більш 98 % поляки. Сучасна культура цього народу ґрунтується на старих народних традиціях. Главою держави в Польщі є президент. Вищий законодавчий орган – Національні збори, які складаються з двох палат. Виконавча влада належить президентові та Раді міністрів. Основний закон держави – Конституція, яка прийнята у 1997 р. Адміністративна територія Польщі поділена на 49 воєводств. Загальна площа країни 312 тис. кв. км. Населення складає приблизно 40 млн. столиця – місто Варшава.

8. Швеція як і Україна має блакитно-жовтий прапор кольори національного прапора, затверджено шведський прапор у 1620р. а 6 червня в країні святкують День Шведського Прапора.

Швеція має територію 45000 кв. км. Половину якої вкривають ліси, населення складає 8,9 млн. осіб. На гербі відображено існування королівської династії, щит поділено на 4 частини на ньому зображено 3 корони і «Лев Фолькунгів»

У Швеції конституційна монархія з парламентською формою правління. Король Карл XVI Густав сьогодні виконує лише церемоніальні функції як глава держави. Шведський парламент (риксдаг) однопалатний. Швеці вступила до Європейського Союзу у 1995 р.

9. Австрія (Австрійська Республіка) – держава центральної Європи з територією 83851 кв. км населення 8,014 млн. осіб серед них: австрійці словенці, хорвати, угорці, чехи. Столиця – місто Відень Офіційна мова – німецька. Найбільше офіційне свято 26 жовтня – національне свято Австрійської Республіки. Австрія – республіка зі зміною (парламентська президентською) формою правління. За формою державного устрою Австрія є федерацією, яка включає 9 федеративних земель Австрія є членом ООН (9 1955 року) та багатьох інших міжнародних організацій.

Дипломатичні відносили України з Австрією встановлено з 24 січня 1992 року.

10. Велика Британія – Держава північному заході Європи на Британських Островах. Територія – 244,1 тис. кв. км. Населення – 58,49 млн. осіб серед них англійці, шотландці, ірландці, валлійці. Столиця – місто Лондон. Державна мова – англійська. Грошова одиниця – фунт стерлінгів. Національне свято – День Народження Королеви. За формою державного правління Велика Британія – парламентська монархія.

Органом Законодавчої влади є двопалатний парламент: палата лордів та палата громад.

Велика Британія – член ООН, Європейського союзу з 1949 року та інших міжнародних організацій. Дипломатичні відносини з Україною Встановлено 10 січня 1992 року.

11. Франція. Історія Франції подарувала гасла, які стали загальноєвропейськими «Свобода» , «Братство», «Рівність». А ще Франція – загальновизнана держава.

Не випадкового говорять, що тільки парижанки та українки можуть гарно одягатися.

12. Отже можна зробити висновок. Історично саме Європа стала регіоном миру, в якому сформувався потужний інтеграційний територіально – економічний комплекс. На такій маленькій території існують 44 держави економіка й культура яких тісно переплелася між собою.

Заключне слово. Європа змінює своє обличчя а також змінює обличчя усієї карти світу. А наша Україна знаходиться в епіцентрі цих змін, доводячи своє прагнення називатися Європейської державою. В Україні затверджено програму інтеграції до Європейського Союзу, яка є підтвердженням визначення відносин між Україною та ЄС. Україна першою серед країн СНД уклала угоду про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом. У 2005 році затверджено План дій «Україна – Європейський Союз», який передбачає розвиток тісних відносин, що виходитимуть за рамки співробітництва до поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва між Україною та ЄС. Європейський Союз і Україна сповнені рішучості посилити свої відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки й добробуту.

Українська держава маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу. Ми – Європейці настільки, наскільки ми – українці і лише відчувши себе справжнім себе українцем, можна здобути свій український дім за Європейськими стандартами.

Залишити відповідь