Анкета для педагога

Чер 8, 2015

Анкета для педагога

 

Для того щоб максимально допомогти Вам підготуватися до процедури атестації, просимо відповісти на запитання анкети.

 

ПІБ ___________________________________________________________________________

 

Педагогічний стаж ______________________________________________________________

 

Кваліфікаційна категорія (звання) _________________________________________________

 

 1. Яким формам підвищення професійного рівня Ви надали б найбільшу перевагу у першу, другу, третю… чергу? Вкажіть порядковий номер поряд з назвою форми підвищення професійного рівня і найпотрібнішу для Вас тему:
 • самоосвіта __________________________________________________________________
 • творча група ________________________________________________________________
 • семінар-практикум ___________________________________________________________
 • атестація ___________________________________________________________________
 • відкритий показ _____________________________________________________________
 • конкурс ____________________________________________________________________

 

 1. Чи стикаєтеся Ви з труднощами в організації освітнього процесу? Якщо так, то з якими? _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 1. Які посібники, дидактичні матеріали і література Вам необхідні для поліпшення якості освітнього процесу?____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 1. Чи достатньо глибоко Ви володієте теоретичними знаннями з дитячої психології та практичними навичками їх застосування? Якщо ні, то як це впливає на організацію освітнього процесу?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 1. За якими напрямами професійної підготовки Ви воліли б удосконалити знання у першу, другу, третю… чергу? Вкажіть порядковий номер поряд з назвою напряму професійної підготовки і бажану тему:

–     науково-теоретичний ________________________________________________________

–     методичний ________________________________________________________________

–     педагогічний _______________________________________________________________

–     психологічний ______________________________________________________________

–     нормативно-правовий ________________________________________________________

–     інше (вкажіть) _______________________________________________________________

 

 1. Назвіть позитивні й негативні сторони атестації __________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Дякуємо за співпрацю!

Залишити відповідь