СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК ОЦІНЮВАННЯ

Бер 1, 2016

                                                         СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК ОЦІНЮВАННЯ

Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується

_________________________________________________________________________

Рік атестації ___________________

Голова атестаційної комісії ______________                                    

Заступник голови атестаційної комісії  ________

Секретар атестаційної комісії    ____________

Члени атестаційної комісії:

  1. 1. Ольшевська А.В.
  2. Хацьола Н.Ф.
  3. Ольшевський В.В.
  4. Савчук В.М.
  5. Стойко Л.П.

                    ЗАВАНТАЖИТИ ПРОТОКОЛ

 

Критерії оцінювання Ступінь оцінювання критеріїв:

1 – низький рівень, 2 – середній рівень, 3 – достатній рівень, 4 – високий рівень

Загальна оцінка Сер. бал (ЗО/8)
Самооцінка Коригування самооцінки членами атестаційної комісії
Оцінка голови АК Оцінка заступника голови АК Оцінка секретаря АК Оцінка члена АК (1) Оцінка члена АК (2) Оцінка члена АК (3) Оцінка члена АК (4) Оцінка члена АК (5)
СПЕЦІАЛЬНО-ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Рейтинговий блок № 1: ФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1. Планування виховної роботи                      
2. Здійснення навчально-виховного та розвиваючого процесу відповідно до програм                      
3. Врахування  індивідуальних особливостей дітей                      
4. Корекційна діяльність у виховній роботі                      
5. Робота з батьками, надання консультативної педагогічної допомоги

 

 

                     

 Голова комісії _____________   Заступник голови атестаційної комісії _______________

Підписи членів АК:                                                                        

Секретар атестаційної комісії _____________                         Члени атестаційної комісії:

  1. 1. Ольшевська А.В.___ Хацьола Н.Ф.________ 3. Ольшевський В.В.________
  2. Савчук В.М._________ 5. Стойко Л.П.___________

 

Залишити відповідь