АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Чер 8, 2015

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані Педагогічний працівник, що атестується,                  Кононенко Лідія Андріївна                                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження                        11 червня 1962 р.                                                                                                                                                                                                                        (число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації      вихователь дошкільного навчального закладу № 696 м. Києва,                             8 років____________

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 20 років, за    спеціальністю ― 17 років        

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність)                       спеціаліст                                                                 Київський педагогічний інститут ім. М.О. Горького у 1988 році, дошкільна педагогіка   

Науковий ступінь (вчене звання)                                   немає                                                 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)  вихователь, свідоцтво № 306 від 30 лютого 2010 року, видане Інститутом післядипломної педагогічної освіти                 Київського університету імені Бориса Грінченка                                                                     Дата та результати проведення попередньої атестації    19 березня 2006 р., відповідає         займаній посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»    Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період  Кононенко Л. А. працює у дошкільному навчальному закладі № 696 м. Києва на посаді вихователя з 2002 року. За час роботи Кононенко Л. А. досягла високого професіоналізму у роботі, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник. Сприяє розвитку творчих здібностей вихованців. Досягла вагомих результатів у розвитку пізнавальної активності дітей і вихованні у них самостійності. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей. Її вихованці гарно володіють монологічним та пояснювальним мовленням. У своїй діяльності вихователь активно застосовує інноваційні форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань. Широко використовує ігрові методи у роботі з дітьми та володіє акторським мистецтвом. Кононенко Л. А. бере активну участь у засіданнях методичного об’єднання вихователів старших груп. Систематично впроваджує перспективний педагогічний досвід, бере участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників та батьків вихованців. Її люблять діти.      

 II. Результати атестації педагогічного працівника Рішення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу № 696 м. Києва:                                Кононенко Л. А. відповідає займаній посаді          _________________________       (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді_____________________________________________________________________________                                                                за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації:присвоїти кваліфікаційну категорію: відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній             («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»,категорії «спеціаліст першої категорії»                                                   «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)                                                     порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня:            не порушувати_                                                       (про присвоєння   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за   8 (вісім), проти   0 (нуль), утримались    1 (один).Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати___               _____________________________________________________________________________.Голова атестаційної комісії               Василенко                            С. П. Василенко                                                                                        (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)М. П. Члени комісії:                                       Марчук                               О. П. Марчук                                                                                            (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                               Клименко                           В. Г. Клименко                                                                                         (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                              Онопенко                            К. Я. Онопенко                                                                                         (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                               Бородай                              В. І. Бородай                                                                                             (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                             Слободянюк                         К. Т. Слободянюк                                                                                        (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                             Самсоненко                         Т. В. Самсоненко                                                                                        (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                                 Кобеля                              М. Т. Кобеля                                                                                               (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)                                                               Савченко                            В. Г. Савченко                                                                                             (підпис)                                                 (прізвище, ініціали) Дата атестації       29 березня 2010 р.                                         (число, місяць, рік)З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ____________Кононенко______________                                                                                                                                (підпис працівника, який атестується)

III. Результати атестації атестаційною комісією II (III) рівня

Рішення атестаційної комісії ____________________________________________________

                                                                                                (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої

_____________________________________________________________________________

                                                                            категорії», педагогічне звання)

Результати голосування: кількість голосів: за ______, проти _______, утримались _______.

 

Голова атестаційної комісії          ___________________                   _____________________

(підпис)                                                             (прізвище, ініціали)

М. П.

Члени комісії:                                  ____________________                _____________________

(підпис)                                              (прізвище, ініціали)

____________________                _____________________

(підпис)                                              (прізвище, ініціали)

 

Дата атестації ____________________

                                            (число, місяць, рік)

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________

(підпис працівника, який атестується)

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій I та II рівнів

_____________________________________________________________________________

 

Результати голосування: кількість голосів: за ______, проти _______, утримались _______.

 

Голова атестаційної комісії          ___________________                   ____________________

(підпис)                                                             (прізвище, ініціали)

М. П.

Члени комісії:                                  __________________                    ____________________

(підпис)                                              (прізвище, ініціали)

__________________                    ____________________

(підпис)                                                             (прізвище, ініціали) 

 

Дата атестації ____________________

(число, місяць, рік)

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________

(підпис працівника, який атестується)

Залишити відповідь