Правова освіта педагогічного працівника

За що платять учителю

За що платять учителю Статтею 94 Кодексу законів про працю України визначено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або вповноважений ним орган…