Правова освіта педагогічного працівника

Відрядження

Працівника направили у відрядження. Які документи необхідні для цього? Як проводиться оплата під час знаходження працівника у відрядженні, на який строк можуть його відправити і які гарантії на нього поширюються?

Про обмеження роботи близьких осіб у навчальному закладі

До ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надходять звернення від організаційних ланок та членів Профспілки з питання застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», зокрема, щодо обмеження…

Стягнення моральної шкоди, нанесеної працівникові

Згідно норм законодавства, що діяло раніше, відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей здійснювалось Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації

Кодекс законів про працю України регулює вирішення питань пов’язаних із розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Молоді спеціалісти: права та пільги

Молодь, яка працює на підприємствах, установах та організаціях має специфічний трудовий статус, визначений Кодексом законів про працю України, Законами України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012р. № 5067-VI, «Про сприяння соціальному…

Тривалість робочого часу у педагогічних працівників

Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця загальна норма встановлена статтею 50 Кодексу законів про працю України. У той же час Кодексом законів про працю…

Обчислення страхового стажу для оплати листків з тимчасової непрацездатності

У статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» зазначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого…