Правова освіта педагогічного працівника

Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи, організації

Кодекс законів про працю України регулює вирішення питань пов’язаних із розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Обчислення страхового стажу для оплати листків з тимчасової непрацездатності

У статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»…