Документація класного керівника

Сер 2, 2015

Документація класного керівника

Основним документом класу є класний журнал. Класний керівник починає заповнювати його на самому початку навчального року і веде журнал упродовж року. Всі необхідні записи він робить самостійно, не залучаючи до заповнення журналу учнів класу

   Класний керівник повинен:

  • вивчати журнал не рідше одного разу на тиждень, спостерігаючи за успішністю своїх вихованців;
  • завжди знати причини пропусків учнями навчаль­них днів і окремих уроків;
  • завжди бути в курсі переживань і труднощів своїх ви­хованців;
  • тісно співпрацювати з учителями-предметниками, пояснювати й доводити до їхнього відома всі проб­леми учнів;
  • чітко й акуратно робити записи в журналі;
  • виконувати всі вимоги навчальної частини.

Підсумкові оцінки за кожний семестр або рік заносяться класним керівником у зведену відомість. Класний керівник записує в класному журналі імена і прізвища учнів за абеткою, заповнює розділ «Загальні відомості про учнів», відзначає кількість уроків, пропущених учнем, і підбиває підсумки про кількість днів і уроків, пропущених кожним учнем за семестр і навчальний рік.

Класний керівник відповідає за стан журналу свого класу стежить за систематичністю ведення журналу  вчителями-предметниками, що працюють у класі, аналізує успішність учнів, об’єктивність виставлення підсумкових і семестрових оцінок, відомості про батьків.

Якщо в житті дитини та в її родині відбулися які-небудь зміни, класний керівник зобов’язаний негайно зафіксувати їх у своєму класному журналі (змінилася адреса, телефон, сімейна ситуація).

З допомогою класного журналу класний керівник під­биває підсумки успішності класного колективу за на­вчальний тиждень. Класний керівник повинен щотижня аналізувати успішність учнів і повідомляти батьків про їхні на­вчальні результати.

Форми повідомлення можуть бути різними: запро­шення для індивідуальної бесіди, виставлення оцінок у щоденник класним керівником, виписування ним на окремому аркуші оцінок із журналу та вклеювання їх у щоденник учня.

Класний керівник систематично аналізує навчальну ситуацію у своєму класі за предметами і звертає увагу вчителів-предметників на:

–         накопичуваність оцінок;

–         об’єктивність виставлення оцінок;

–         індивідуальну роботу з дітьми, що часто хворіють;

–         індивідуальну роботу з учнями із високим рівнем на­вчальних

досягнень;

–         індивідуальну роботу  з проблемними учнями.

 

 

Особливу увагу класний керівник приділяє аналізу пропусків занять учнями без поважних причин. При цьому він звертає увагу на такі моменти:

–         періодичність пропусків занять;

–         на уроках яких учителів учень найчастіше від­сутній;

–         з ким із однокласників учень пропускає уроки;

–         уроки якого типу найчастіше учень пропускає (кон­трольні роботи,

усне опитування тощо);

–         разом із соціальним педагогом або психологом ана­лізує причини

пропусків уроків та розробляє спосо­би впливу на такого учня.

Досвідчений класний керівник приділяє велику увагу аналізу участі учня в заняттях з фізичної культури: вивчає участь учнів на цьому уроці, відвідує уроки, аналізує  діяльність у ході уроку учнів, які мають проблеми зі здоров’ям.

У класному журналі класний керівник зберігає план розміщення учнів класу за партами, яким мають керуватися вчителі-предметники на своїх уроках.

 

Залишити відповідь