Перелік документації шкільного методичного об’єднання

Сер 2, 2015

Перелік документації шкільного методичного об’єднання
1. Наказ про призначення керівника МО.
2. Положення про МО, затверджене методичною радою школи.
3. План роботи ШМО на навчальний рік.
4. План-сітка роботи ШМО на місяць, семестр.
5. Банк даних про вчителів: кількісний і якісний склад ШМО (вік, освіта, спеціальність за дипломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, встановлена кваліфікаційна категорія, педагогічне звання , дата проходження останньої курсової підготовки, нагороди, домашня адреса, телефон, методична проблема, над якою працює вчитель, фахова проблема).
6. Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.
7. Перспективний план атестації вчителів.
8. Графік проведення атестації на навчальний рік.
9. Перспективний план курсової підготовки вчителів.
10. Графік підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік, звіту про курсову підготовку.
11. Графік проведення контрольних робіт.
12. Графік моніторингових контрольних робіт.
13. Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.
14. Графік вивчення стану викладання предмету в поточному навчальному році.
15. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.
16. Адреси перспективного педагогічного досвіду.
17. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).
18. План проведення і матеріали предметного тижня.
19. Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.
20. Програми факультативних курсів, спецкурсів, курсів за вибором.
21. Плани роботи з молодими і новими вчителями.
22. Матеріали внутрішньо-шкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів з предметів, діаграми результативності учнів в предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, змаганнях.
23. Протоколи засідань ШМО.
24. Нормативні документи щодо викладання предметів.
25. Методичні рекомендації всіх рівнів.
26. Рекомендації ШМО, окремих вчителів.
27. Картотека перспективного педагогічного досвіду членів ШМО.
28. Друковані роботи членів ШМО.

Залишити відповідь