ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК щодо професійної діяльності педагогічного працівника

Чер 8, 2015

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо професійної діяльності педагогічного працівника

 

 1. Загальні відомості про педагогічного працівника,
  який атестується

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Посада  ____________________________________________________________________

Назва дошкільного навчального закладу
Тип дошкільного навчального закладу ____________________________________________
Кваліфікаційна категорія ________________________________________________________
Дата попередньої атестації ______________________________________________________
Освіта (що і коли закінчив, освітньо-кваліфікаційний рівень) _________________________

______________________________________________________________________________

Загальний трудовий стаж ______________  Загальний педагогічний стаж _______________

Стаж роботи у цьому дошкільному навчальному закладі _____________________________
Стаж роботи на посаді, за якою проходить атестацію ________________________________
Нагороди, звання ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Підвищення кваліфікації ________________________________________________________
(дата проходження підвищення кваліфікації,

______________________________________________________________________________
назва закладу та напрям, за яким підвищувалася кваліфікація)

 

 1. Результати експертизи
 2. Результативність педагогічної діяльності:
 • рівень знань, умінь і навичок дітей за міжатестаційний період:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

 • результати діагностики рівня розвитку дітей:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

 

 1. Участь у науково-методичній, дослідно-експериментальній роботі:
 • рівень теоретичної підготовленості, інноваційний потенціал:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 • робота у методичних об’єднаннях, радах, лабораторіях, комісіях:
Дата Захід Форма участі
     
     
     

 

 1. Відвідування занять, інших форм роботи з дітьми:

Дата _____________________________________

Група ____________________________________

Враження від заняття ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Висновок про рівень педагогічної майстерності, вміння реалізовувати особистісно орієнтований підхід:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 1. Комунікативні якості:
 • вплив на мікроклімат у групі під час освітнього процесу:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 • місце у педагогічному колективі (рейтинг за результатами анкетування тощо):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

ВИСНОВОК (потрібне підкреслити): відповідає/не відповідає заявленій кваліфікаційній категорії

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

ЕКСПЕРТИ:                                _____________                                     ___________________

                                                                              (особистий підпис)                                                                (ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                           

                                                                              (особистий підпис)                                                                (ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                           

                                                                              (особистий підпис)                                                                (ініціали, прізвище)

Залишити відповідь