КЛОПОТАННЯ керівника на звання

Чер 8, 2015
  Голові атестаційної комісії

 

 

КЛОПОТАННЯ

_______________   № ______

                (дата)

 

 

 

Про присвоєння

педагогічного звання
«»

 

Атестаційною комісією    .  .     прийнято рішення про відповідність  займаній посаді та про можливість присвоєння  педагогічного звання «».

Керуючись пунктом 2.13 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, атестаційна комісія  порушує клопотання про присвоєння  педагогічного звання «».

Атестаційною комісією  встановлено, що професійна діяльність  відповідає визначеним пунктом  Типового положення про атестацію педагогічних працівників вимогам для присвоєння працівнику педагогічного звання «».

 

Додатки:        1. Витяг із протоколу засідання атестаційної комісії  від   .  .     № .

  1. Характеристика діяльності  у міжатестаційний період, складена  .
  2. Атестаційний лист.

 

 

Голова атестаційної комісії

                             

(особистий підпис)

___________

           (дата)

Залишити відповідь