Конструктор аналізу уроку

Гру 10, 2014

Конструктор аналізу уроку

Організаційна частина

1. Організація навчального процесу

– Готовність кабінету й устаткування до уроку

– Швидке включення учнів у діловий ритм

– Чи початий урок із стимулюючого введення (створення емоційного та ділового настрою)

——————————————————————————

2. Підготовка вчителя

– У якому психічному стані вчитель розпочав урок

————————————————————–

Перевірка раніше вивченого матеріалу

1. Організація навчальнолго процесу

– Як раціонально використаний час

– Чи повідомлено учням про час, відведений на цю роботу

———————-

2. Дидактичний та методичний фундамент

– Чи дозволила система запитань виявити типові прогалини в знаннях і оперативно їх усунути

– Якими методами це досягнуто

———————-

3. Підготовка і діяльність вчителя

– У якій формі задані завдання

– Чи було використано індивідуальний підхід

– Чи були завдання різного рівня

– Яким чином оцінювалась перевірка знань

———————-

4. Діяльність учнів

– Чи навчені учні працювати у заданому темпі

– Емоційне сприйняття учнями завдання

– Як вони організують свою діяльність

—————————

Повідомлення теми і завдання уроку

1. Організація навчального процесу

– Чи повідомлена тема уроку

– Чи підводяться учні до самостійного визначення теми, спираючись на наявні знання

– Чи ставиться перед учнями мета уроку

———————-

2. Дидактичний та методичний фундамент

– Чи розвивається в учнів уміння аналізувати і узагальнювати

– Яке місце має тема уроку в загальному курсі. Чи є логічний перехід. Наскільки ясно стало це місце для учнів. Якими методами це досягнуто

– Значення теми

———————-

3. Підготовка і діяльність вчителя

– Чи визначає вчитель місце уроку в системі інших уроків тематичного плану

– Чи визначена значимість теми уроку у формуванні системи знань учнів

———————-

4. Діяльність учнів

– Чи вміють учні визначати необхідність вивчення теми та її місце в їх системі знань

——————————————————————————

Мотивація й актуалізація знань учнів

1. Організація навчального процесу

– Чи мало місто залучення уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації

– Яка наочність підготовлена для досягнення мети мотивації і актуалізації

——————–

2. Дидактичний та методичний фундамент

– Чи спонукаються учні до навчальної активності

– Чи дається установка слухати, виконувати дії на розуміння і запам’ятовування

– Чи відповідають обрані методи мотивації і актуалізації досвіду, уроню навченості учнів та їх емоційному стану

——————–

3. Підготовка і діяльність вчителя

– Чи досяг вчитель необхідної мотивації і актуалізації

– Чи використовував наочність

– Чи використовувався зворотній зв’язок

– Чи мали місце інноваційні методи

——————–

4. Діяльність учнів

– Наскільки активні були учні

– Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття та переробку інформації

– Наскільки учні можуть встановлювати зв’язки і розпізнавати головне

——————————————————————————-

Розкриття змісту питань, що вивчаються

1. Організація навчального процесу

– Чи акцентується увага учнів на підготовці і розкритті алгоритму теми

– Чи мають місто логічні переходи від одного етапу уроку до іншого

– Чи виконувалися вимоги техніки безпеки, чи проводилась фізкультхвилинка

– Яка наочність та дидактичні матеріали підготовлені

——————–

2. Дидактичний та методичний фундамент

– Чи спонукаються учні до навчальної активності

– Чи дається установка слухати, виконувати дії на розуміння і запам’ятовування

– Чи ставиться перед учнями навчальна проблема

– Чи використовувалося диференційне навчання, наскільки адресно й ефективно воно було

– Чи відповідають обрані методи пояснювання цілям уроку, досвіду, уроню навченості учнів та їх емоційному стану

– Чи мали місто самостійні, творчі роботи, чи створювалися проблемні і нестандартні ситуації

– Чи були взаємопов’язаними словесно-наочно-практичні способи діяльності учнів з різними формами мислення

– Чи навчальна діяльність різноманітна (індивідуальна, фронтальна, у парах тощо)

– Чи спонукає вчитель учнів до самоаналізу і самокорекції, а також до тактичного ставлення до інших

– Чи не втручається вчитель на кожному кроці в роботу учнів, а лише при необхідності дає поради, проводить індивідуальну роботу

– Чи сформовані в учнях знання та вміння застосовувати їх на практиці

——————–

3. Підготовка і діяльність вчителя

– Наскільки вчитель сам орієнтується у навчальному матеріалі, чи знає він більше, ніж може дати

– Чи враховані обсяг навчального матеріалу і складність з віковими особливостями і навчальними можливостями

– Чи розробив дидактичні матеріали та навчальні посібники

– Чи використовував наочність та зворотній зв’язок

– Чи мали місце інноваційні методи

——————–

4. Діяльність учнів

– Наскільки активні були учні, як організовували діяльність

– Наскільки учні мобілізували себе на сприйняття та переробку інформації

– Наскільки учні можуть встановлювати зв’язки, розпізнавати головне, застосовувати знання на практиці

– Чи коректні, комунікабельні учні, наскільки можуть працювати фронтально, у групах та ін.

——————————————————————————–

Закріплення матеріалу, вивченого на уроці

1. Організація навчального процесу

– Як раціонально використаний час

——————–

2. Дидактичний та методичний фундамент

– Чи дозволила система запитань виявити типові прогалини в знаннях і оперативно їх усунути

– Якими методами це досягнуто

– Чи забезпечено під час перевірки знань учнів відтворення ними основних ознак вивченого матеріалу та понять

– Чи вимагаються від учнів повні відповіді, рівень їх монологічної мови

– Чи спонукає вчитель до самоперевірки та взаємоперевірки, учить умінню давати об’єктивну самооцінку і обґрунтовувати свої думки

——————————————————————————-

3. Підготовка і діяльність вчителя

– Чи розроблені види перевірки контролю знань; у якій формі задані завдання

– Чи коректно й об’єктивно учитель підходить до оцінки діяльності учнів, чи тактовно відзначає слабкі місця, недосконалості у відповідях, пропозиціях, діях

——————–

4. Діяльність учнів

– Наскільки учні можуть встановлювати зв’язки, розпізнавати головне

– Чи вміють учні здійснювати перевірку, самоперевірку, взаємоконтроль, обґрунтовувати оцінку

——————————————————————————

Заключна частина

1. Організація навчального процесу

– Чи достатньо часу відведено для закінчення

——————–

2. Підготовка і діяльність вчителя

– Чи підведений підсумок уроку

– Чи дана характеристика роботи класу

– Чи вміє вчитель охопити головне в успішності та недоліках засвоєння нового матеріалу

– Як задано домашнє завдання: чи дана чітка інструкція і поради щодо його виконання

——————–

3. Діяльність учнів

– Чи змогли учні виділити головне в темі і її значення в системі знань

——————————————————————————–

Висновки

1. Чи раціонально використаний час уроку, чи виконаний намічений план, наскільки обґрунтовані відступи від плану?

2. Чи мали місто логічні переходи від одного етапу уроку до іншого?

3. Чи була навчальна діяльність різноманітна, чи виконувалися психолого-гігієнічні, естетичні вимоги, вимоги техніки безпеки?

4. Чи обрані методи навчання і способи керування навчальною діяльністю підкорені цілям і завданням уроку?

5. Чи мало місце формування позитивних соціально-значимих якостей особистості відповідно до цілей і завдання уроку?

6. У якому настрої учні розпочали, провели і закінчили урок?

7. Чи тон ведення уроку доброзичливий, упевнений; чи спостережуться чіткість, діловитість, організованість?

8. Чого можна було б уникнути?

9. Які причини недоліків проведення уроку?

10. Чи досягнуто виконання поставлених цілей?

Залишити відповідь