ЩОДЕННИЙ ПЛАН (орієнтовний) роботи вихователя

Лип 1, 2015

 

ЩОДЕННИЙ ПЛАН (орієнтовний) роботи вихователя в школі – інтернаті

 

Понеділок  ________  (дата)

 

Час                                                          Режимні   моменти Примітки
7.00 Прийомучнів у нічноговихователя. Дізнатися про те як учні спали, чи непорушуваливночідисципліну (якщопорушували, дізнатисяхто та провести виховнубесіду).  

 

7.05-7.15 Загальношкільнаранкова зарядка, кожнагрупашикується на свомуспеціальновідведеномумісці і за командою вчителяфізичноїкультурирозпочинаютьвиконуватирізноманітніфізичнівправи (це все сприяєзміцненнюімунітетувихованців,їхзгуртованості та дисциплінованості)  
7.15-7.35 Ранковий туалет (обов’язковоконтролювати та прививатилюбов до охайності, до особистоїгігієни, бесіда: «Гігієна – запорука здоров’я»,тривалістьбесіди 5-6 хв).  
7.35-8.00 Прибиранняучнямиспальноїкімнати (контролюватиякіснеприбирання, прививатилюбов до порядку та чистоти, під час прибираннярозповідатиучням про те як чистота позитивно впливає на здоров’яучнів).  
8.00-8.15 Сніданок.

Робота з вихованнякультурноїповедінки за столом.

Проконтролювати як поснідалиучні, розповістичимкращеучніпоснідаютьтимбільше сил в них буде на навчанні, тимкращевони себе будутьпочувати.

 
8.15-8.25 Проконтролюватитаперевіритичиготовіучні до навчального дня, чизібрані вони і нічого не забули.

Здатиучнівучителеві. Надатиінформаціюнеобхіднувчителеві про стан учнів.

 
 

13.15

 

Прийомучнів у вчителя, розпитативчителя про учнів,

про їхрезультати, про поведінку

 

 
13.30-14.00  

Обід.

Робота з вихованнякультурноїповедінки за столом.

Міні-бесіда «Як користуватисястоловими приборами». (Конкретизуватипитаннябесіди; можнадатицікавуінформацію з історіївиникнення правил культурноїповедінки за столом).

 
14.00-14.45 Бесіда «Як пройшовнавчальний день». (Щоцікавогобуло у вихіднідні.)

Розучуваннявправ для збереженнязору. (В конспектіконкретизуватичивказати № літературиабо № у папці «Фізхвилинки»).

Грасередньоїрухливості(вказати, яка саме, написати правила гричивказати № літературиабо № гри у папці «Рухливіігри»).

 
 

 

 

14.45-16.10

Прогулянка.

Пішохіднапрогулянка по територіїшколизіспостереженням за погодою. (Конкретизуватипитаннябесідипід час прогулянкичизробитианалогічнопершого пункту цього плану). 

 

 

* охарактеризувати стан погоди

* назватидеякіприкмети погоди

Спортивна година, рухливіігри

 

 

*  ігри з м’ячем

* естафета з м’ячем з елементами баскетболу

Самостійніігри

 

 

16.10-16.30 Повернення з прогулянки. Підготовка до виконаннядомашньогозавдання.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30-18.20

Самопідготовка.(В конспектівказатиякіпредметинеобхідновиконати на завтра, номера вправ, завдань)

Якщозалишився час можнавиконатирозвивальнізаняття:

Повторення правил самопідготовки

Розумоварозминка (5-7 хвилин).

Вправа: назвати 5 імендівчаток, 5 іменхлопців, 5 овочів, 5 фруктів, 5 іграшоктощо.

 

Розгляданнядитячого журналу абонової книжки з переходом до читання.

Фізкультхвилинка (виконуєтьсямовчки, за вихователем).

Виконаннявправ з математики (конкретизувати).

Самостійневиконаннявправ для збереженнязору(конкретизувати).

Виконаннярозвивальнихвправ з мови (письма) (конкретизувати).

Поступовийперехід до спокійнихігор (настільні, сюжетно-рольові).

 

Колективнерозгадуваннякросворду (ребусу) (конкретизувати)..

Самостійнафізкультхвилинка  (ранішевивчена): коженвиконуєсамостійно по закінченнівиконаннязавдання з математики.

Вправи на збереженнязору(конкретизувати).

 

 

 

18.20-18.30 Закінченнясамопідготовки. Підготовка до вечері.

 

 
18.30-19.00

 

Вечеря. Міні-бесіда «Як користуватисястоловими приборами». (Конкретизуватипитаннябесіди; можнадатицікавуінформацію з історіївиникнення правил культурноїповедінки за столом).  
19.00-19.30

 

Прибираннязакріплених за групоютериторій (проконтролюватиякістьприбирання )

 

 
19.30-20.00

 

Перегляд телепередач (в конспектізазначитияких, який є їхнійвплив на дітей).

 

 
20.00-20.15 Прогулянка (розповістидітям як цекорисно, як позитивно впливаєпрогулянка на сон людини).  
20.15-20.30 Вечірній туалет, відбій.  
20.30

 

Здатидітейнічномувихователю, розповістихтояк поводив себе на протязі дня.  

Колонка «Примітка»необхідна для того щобвразінеобхідностівписатипризвіщапорушників, проведені з ними індивідуальнібесіди, абоіншаінформація яка буланезапланована в конспекті.

Залишити відповідь