Ми – українці

Гру 8, 2014

Мета: поглибити знання учнiв про Україну; розширити змiст поняття грома- дянин України; розвивати мовлення учнiв; виховувати патрiотичнi почуття приналежностi до українського народу.

Обладнання: календар природи; карта України; тлумачний словник; портрети Т. Шевченка, М. Лисенка, С. Корольова, К. Білокур.

Хід години спілкування

І. Органiзацiя класу

II. Слово вчителя

– Дiти, вочевидь, кожен iз вас, не задумуючись дасть вiдповiдь на запитання: як називається країна, де ми живемо? Яку назву має народ нашої держави? Хто ж ми з вами?

– Україна — це отча земля, рiдний край, де ми народилися. Широкi i чарiвнi простори, прекраснi села i мiста. Могутньо котить до Чорного моря сивi хвилi найбiльша рiчка України – Днiпро. Буйною зеленню шумлять на його берегах сади, лiси. Золотистим морем розливаються безкраї ниви жита-пшениці.

– Простiр землi, заселений українським народом великий. Щоб його перетнути, потрiбно пiшки йти iз заходу на схiд 90 днiв, долаючи щодня по 30 км.

Україна – одна з найбiльших держав Європи. Оскiльки це велика країна, то живуть у нiй люди рiзних нацiональностей. Поряд з українцями в Українi живуть росiяни, бiлоруси, поляки, чехи, молдовани, болгари, євреї, поляки, греки. Усi вони знайшли в нашому краї свою батькiвщину, називають матiр’ю соборну i суверенну Україну.

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя,

Ще не вмерла

Й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях!

Квітни й мiцнiй, Українська державо!

Вмирали у битвах мiльйони борцiв,

Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво

Й над Києвом стольним вiки майорiв.

III. Робота з тлумачним словником.

Громадянин – людина, яка постiйно живе у державi, користується її правами i виконує обов’язки, встановленi законами цiєї держави.

ІІІ. Робота над вiршем, записаним на дошцi

Любi друзi, хоч маленькi,

Ми вже добре знаєм,

Що зовемось українцi,

Славних предкiв маєм.

Батько, мати, брат, сестричка

Та всі iншi члени роду –

Всi належать до одного

Українського народу.

Бо родитись українцем

це є честь i слава,

Рiдний край свiй прославляти –

Найважливiша для всiх справа.

ІV. Розповiдь про видатних людей України, які прославили Україну на весь свiт

Благословенна хай буде година

i тая хата, i село,

Що Українi принесло

З великих найбiльшого сина.

(І. Франко)

– Тарас Шевченко, великий Кобзар – так називали i називають його люди. Генiальний сии українського народу прославляв Україну на весь свiт. Його книга «Кобзар» перекладена багатьма мовами свiту. Народ України береже пам’ять про видатного поета. Йому збудованi пам’ятники, його iм’ям названi вулицi, порти, театри, унiверситети. Його вiрші знають дорослi i дiти.

До вiдомих людей України належать композитор Микола Лисенко, народна художниця Катерина Бiлокур, конструктор Сергiй Корольов.

Працъовитi i волелюбнi люди. Погляньте на карту України. На нiй позначено кордони української землi. (Робота з картою України)

V. Конструювання речень зi словами українка, українець

VI. Підсумок

– Як називається наша держава?

– Хто живе в Українi?

– Кого iз вiдомих українцiв ви знаєте?

Залишити відповідь