Особливості адаптаційного періоду у 5-му класі

Тра 18, 2016

Упродовж шкільного навчання учням доводиться пристосовуватись до різних ситуацій. Переступаючи поріг школи, дитина увесь час адаптується: до дітей, до вчителів, до уроків, до нового режиму дня. Одним зі складних адаптаційних періодів є навчання у 5-му класі

Перехід учнів з початкової школи до середньої викликає зростання стресового навантаження як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це пов’язане з появою нового класного керівника, нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й співпадає з віковими змінами – вступом дитини у підлітковий вік. Учневі доводиться вирішувати ряд проблем психологічного і організаційного характеру, а саме:

Як не загубитись в просторах школи?

Як розподілити час на перерві і для переходу в інший кабінет, і для відпочинку, і для відвідання їдальні?

Що робити, коли ображають старшокласники?

Як впоратись із зростанням кількості уроків, а, отже, і домашніх завдань?

Як налагодити відносини з різними учителями, пристосуватися до їхніх вимог, методів навчання, а, можливо, і темпераменту?

Як стати значимою людиною для класного керівника?

Додаються до цього можливі нерозв’язані проблеми, які тягнуться за дитиною з початкової школи, проблеми особистісного характеру, відносин з однокласниками, пов’язані із навчанням тощо. Все це ускладнює роботу класного керівника, знижує її ефективність, часто зводячи нанівець важливі педагогічні зусилля. Але для учня і для учнівського колективу перехід у п’ятий клас може стати початком нового життя, нових успіхів, розкриттям нових граней характеру, власних можливостей, здібностей, прихованих ресурсів.

У ході психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації п’ятикласників важливі такі складові:

– об’єднання зусиль усіх суб’єктів навчально-виховного процесу, зацікавлених в успішному навчанні й повноцінному розвитку п’ятикласників;

– координація дій із подолання труднощів протягом адаптаційного періоду учнів 5-х класів, вчителів;

– колективна розробка заходів корекційного характеру в педагогічному та психологічному аспектах з усунення причин труднощів адаптації.

Рекомендації психолога

З метою створення умов для успішної адаптації учнів під час їх переходу до середньої школи

Вчителям-предметникам, які читають у 5-х класах, протягом навчального року проводити роботу щодо психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації п’ятикласників до навчання.

З цією метою:

– враховувати в навчально-виховному процесі вікові психофізіологічні особливості учнів;

– забезпечувати наступність вимог між початковою і середньою школою;

– – формувати активно-пізнавальне відношення до свого предмету;

– розвивати навички самостійної роботи: користування додатковою літературою, словниками, довідниками, інтернет-ресурсами;

– спонукати учнів до вивчення правил, практичного їх застосування за допомогою інтерактивних методів;

– розвивати уважність, вміння зосереджуватися на окремих деталях;

– на кожному уроці проводити фізкультхвилинки;

– виховувати почуття відповідальності за одержані знання, переконувати учнів у майбутньому їх застосуванні.

Класним керівникам:

– спланувати роботу зі здійснення соціально-педагогічного супроводу за результатами діагностичних досліджень психологічної служби школи, зокрема:

орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення;
допомогти учням з низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі;
проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;
залучати учнів до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися;
на позакласних заходах давати можливість кожному учню проявити себе з кращого боку;
– спільно з практичним психологом провести батьківські збори щодо актуальних проблем виховання дітей молодшого підліткового віку, зокрема «Психологія співпраці: як будувати свої взаємини з підлітком?», проводити групові та індивідуальні консультування батьків по проблемі адаптації.

Залишити відповідь