Перше і останнє знайомство з Кримінальним кодексом України

Гру 9, 2014
 • Забезпечити формування чітких уявлень учнів про закони Кримінального кодексу,
 • ознайомитись з основними розділами і статтями кодексу та видами кримінальної відповідальності ,
 • формувати в учнів уявлення про види покарання за скоєння яких неповнолітні несуть повну або часткову відповідальність;
 • формувати негативне ставлення до злочинних посягань та прививати правомірну поведінку;
 • виховувати позитивне ставлення до правомірної поведінки, усвідомлення і розуміння своїх вчинків, відповідаль­ності за свої дії.

 

 

 

Кримінальний кодекс України, таблиця «Обсяг юридичної відповідальності не­повнолітніх залежно від їхнього віку», матеріали кримінальної хроніки з газет «Ефір», «Чапельський Під».

(На дошці для ознайомлення пропонується таблиця «Обсяг юридичної відповідальності неповнолітніх»).

 

 Вік  особи Обсяг юридичної відповідальності
14 років юридичної   відповідальності   немає,   застосовуються   лише виховні заходи (відповідають батьки неповнолітнього)
15 років часткова кримінальна відповідальність
16 років часткова кримінальна, обмежена цивільна відповідальність
17 років обмежена цивільна, повна адміністративна та кримінальна відповідальність
  18 років повна юридична відповідальність

 

Вступне слово вчителя

Пропоную вашій увазі перше і, сподіваюсь, останнє  знайомство з кримінальним законодавством України Вважаю, що про існування Кримінального кодексу ви всі  знаєте, але хотілось би дещо детальніше, на конкретних прикладах з життя ознайомити вас із суттю  цього документа.

Отже, перегорнемо сторінки Кримінального ко­дексу  України…

Нині діючий Кримінальний кодекс України набрав чинності 1 вересня 2001 року і має завдання охороняти

державний лад, осіб та права громадян, правопорядок від злочинних посягань.

Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає особа, яка винна у вчиненні злочину, тобто зробила це умисно  або з необережності

 

 

 

Звернімося за відповіддю до сторінок Криміналь­ного кодексу.

1.Підготовлений заздалегідь виступ учня

Злочином визнається передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на власність, особу, права громадян, на правопорядок.

Тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, що являють собою підвищену суспільну небезпеку. До тяжких злочинів належать: особливо небезпечні дер­жавні злочини, бандитизм, контрабанда, масові без­порядки, виготовлення або збут підроблених грошей, умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж за обтяжуючих обставин, зґвалтування, одержання хабарів.

Злочин вважається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпеч­ний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідо­мо допускала настання цих наслідків.

Злочин визнається вчиненим з необережності, ко­ли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання небезпечних наслідків своєї дії, але легко­важно розраховувала на їх відвернення або не перед­бачала можливості настання таких наслідків, хоч по­винна була і могла їх передбачити.

Слово вчителя.

Отже, ми з’ясували, що таке злочин і тепер пого­воримо про відповідальність неповнолітніх, яка пе­редбачена Кримінальним кодексом.

2.Виступ учня (пояснення до таблиці)

Повній кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років, Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, несуть часткову відповідальність лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричи­нили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, знищення майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, що мо­жуть викликати аварію поїзда.

Коли суд визнає, що злочин, який вчинила особа у віці до 18 років, не становить великої суспільної не­безпеки, можливе не застосування кримінального по­карання, а лише заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням.

Сам факт неповноліття винного у скоєнні злочину враховується судом як пом’якшуюча обставина. Для осіб, що вчинили злочин уперше в неповнолітньому віці, передбачено полегшені, порівняно з дорослими злочинцями, умови відбування покарання.

Дуже часто для підлітка, що вперше вчинив зло­чин, замість кримінального покарання застосовують наступні примусові заходи виховного характеру: зо­бов’язання попросити пробачення, застереження, пе­редача під нагляд, але найбільш суворий захід вихов­ного характеру — направлення до спеціальних нав­чально-виховних установ (школи, професійні училища соціальної реабілітації для порушників 11—18-річного віку).

Учитель. Кримінальний кодекс як офіційний доку­мент визначає мету та види покарань. Це також тре­ба знати кожному громадянину України. Нині в Ук­раїні функціонує 120 тюрем на 160 тис. місць. Засуджено понад 100 тис. підлітків, 527 тис. взято на облік у КМСН.

 

 

3.Учень. Покарання не тільки є карою за вчинення злочину, але й має на меті виправлення і перевихо­вання засуджених, точне виконання законів, за­побігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Покарання не має на меті завдати фізичних страж­дань або принижувати людську гідність.

До осіб, які вчинили злочин, можуть застосовува­тись такі основні покарання: позбавлення волі, вип­равні роботи, позбавлення права займати певні поса­ди або

займатися певною діяльністю, штраф, догана   і та інші.

Крім основних до засуджених можуть застосову­ватись такі додаткові покарання: конфіскація майна, позбавлення батьківських прав.

Треба окремо відзначити, що у нашій країні вже немає виняткової міри покарання — смертної кари,  що замінена пожиттєвим ув’язненням. Де-юре (юридично) це закріплено в новому Кримінальному ко­дексі, а  де-факто (фактично) мораторій на цю міру покарання в Україні введено з 11.03.1997 року.

У 72 країнах світу  заборонено застосовувати цю міру покарання до неповнолітніх.

Учитель. Кримінальний кодекс України досить об’ємний за своїм змістом Неможливо за один урок його вивчити чи перечитати. Окремо, в кожній час­тині кодексу мова йдеться про:

 • державні злочини
 • злочини проти власності
 • злочини проти життя, здоров’я ,честі і гідності особи;
 • злочини проти політичних, трудових прав громадян;
 • службові злочини
 • військові злочини
 • злочини проти правосуддя
 • злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я.

Зупинимося на розділі, де мова йде про злочини проти громадської безпеки. Які злочини тут фігуру­ють, яка міра покарання передбачена за скоєння са­ме такого роду злочинів?

Пропоную ознайомитися з деякими статтями цьо­го розділу.

(Учні по черзі зачитують статті з кодексу).

4.Хуліганство. Хуліганство, тобто навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок. Карається позбавленням волі на строк від 6 місяців.

5.Злісне хуліганство. Дії, що визначаються цинізмом, зухвалістю, вчинені раніше судимою осо­бою. Карається позбавленням волі на строк до З років.

6.Знищення і руйнування пам’яток культури

 (поз­бавлення волі на строк до 3 років).

7.Доведення неповнолітнього до ставу сп’яніння

(позбавлення волі на строк до 1 року).

8.Глум над могилою

(позбавлення волі на строк до З років).

9.Придбання або збут майна за відома здобутого злочинним шляхом

(позбавлення волі на строк до 2 років),

10.Угін автотранспортних засобів

(позбавлення волі на строк до 1 року)

 

 

11.Самовільна зупинка поїзда без потреби

 (до 2 років позбавлення волі)

 12.Незаконне носіння, зберігання, виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної зброї, бойових при­пасів  та вибухових речовин

(позбавлення волі до 5 років).

13.Виготовлення, придбання, зберігання або збут от­руйних 1 сильнодіючих речовин

 (позбавлення волі на строк до 3 років).

14.Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилка  або збут наркотичних речовин  (позбавлення волі на строк до 10 років).

15.Посів або вирощування заборонених культур, що містять наркотичні речовини

(позбавлення волі на строк  до 5 років).

16.Схилення до вживання наркотичних речовин

(позбавлення волі на строк до 5 років).

17.Крадіжка — позбавлення волі на строк до 3 років.

18.Грабіж — до 5 років позбавлення волі.

19.Крадіжка вчинена повторно чи за попереднім зговором групою осіб — до 7 років позбавлення волі, і грабіж за цих самих обставин — до 8 років позбавлення волі

Учитель. Тепер перейдемо до реальних прикладів. Я зачитаю вам ситуації, а ви спробуйте самі  визначити міру покарання. А потім заслухаємо коментарі  працівника правоохоронних органів  який  присутній на нашій годині спілкування.

ПРИКЛАД 1

Оперативниками райвідділу міліції спільно з об­ласними затримано кількох наркоманів, котрі «здали: точку», де придбали наркотики. Побу­вавши за вказаною  адресою, працівники міліції вилу­чали 8 кущів коноплі, які, як запевнив господар, бу­ло вирощено для  власних потреб.

(Учні визначають міру покарання, передбачену ко­дексом за цей вид злочину. Коментує ситуацію працівник правоохоронних органів).

ПРИКЛАД 2

27-річва Н. торгувала на місцевому базарі. Вранці вона повинна була отримати товар, але запізнюва­лась до складу. Тому, щоб скоротити шлях, вона пішла вздовж берега річки.

У цей самий час уздовж річки прогулювався 32-річний місцевий мешканець Г., який у 1998 році був засуджений за злісне хуліганство. Побачивши жінку, він заховався в кущі і зненацька накинувся на неї. Він наніс жертві тілесні ушкодження, погрожу­вав убити, зірвав одяг і зґвалтував.,.

(Визначення міри покарання і коментарі).

ПРИКЛАД З

В одному селі розгорілась пожежа. Коли пожеж­ники прибули на місце події, було з’ясовано, що двоє неповнолітніх Н. і К. ще зранку вирішили познуща­тись над стареньким дідом, який вже ледве пересу­вався подвір’ям. Прийшовши до діда Петра, вони по» чали вимагати в нього золоту обручку, якої в нього зроду не було. Старий просив їх, аби вони залишили його в спокої, але малі розбійники погрожували, що спалять хату. Старий не довго думаючи пішов до своєї доньки, щоб розповісти їй

 

 

про своє горе. По­вертаючись додому, він ледь не знепритомнів від по­баченого. Його подвір’я було охоплене полум’ям. Горіли два дерев’яні сараї, і люди вже боролися з вогняною стихією…

(Визначення міри покарання і коментар працівни­ка правоохоронних органів).

Заключне слово вчителя

Ось і закінчилось ваше перше і, сподіваюсь, ос­таннє знайомство з Кримінальним кодексом України. Сьогодні нам вдалось перегорнути тільки деякі сторінки кодексу, ознайомившись ляше з окремими його статтями. Сподіваюсь, що всі ви зрозуміли, що було вкладено в поняття «останнє знайомство». Ба­жаю вам ніколи більше до нього не звертатись крім випадків, якщо ви будете працювати в правоохорон­них органах. Треба бути законослухняними, поважа­ти і не порушувати закони, що діють

 

у нашій дер­жаві. Завжди пам’ятайте, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Будьте розсудливими, обмірковуйте свої вчинки, вчіться на помилках інших людей.

Сподіваюся, що година спілкування змусила вас над дечим замислитись і ніколи не допустити того факту, щоб вас було засуджено за статтями цього ко­дексу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугледарська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Підготували:

                                                                                      Класн. керівники

                                                                                      7-А та 7-Б класів

                                                                                       Гончаренко С.М.

                                                                                        Коробко І.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

1.Підготовлений заздалегідь виступ учня

Злочином визнається передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на власність, особу, права громадян, на правопорядок.

Тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, що являють собою підвищену суспільну небезпеку. До тяжких злочинів належать: особливо небезпечні дер­жавні злочини, бандитизм, контрабанда, масові без­порядки, виготовлення або збут підроблених грошей, умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж за обтяжуючих обставин, зґвалтування, одержання хабарів.

Злочин вважається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпеч­ний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідо­мо допускала настання цих наслідків.

Злочин визнається вчиненим з необережності, ко­ли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання небезпечних наслідків своєї дії, але легко­важно розраховувала на їх відвернення або не перед­бачала можливості настання таких наслідків, хоч по­винна була і могла їх передбачити.

_______________________________________________________________________

2.Виступ учня (пояснення до таблиці)

Повній кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло 16 років, Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, несуть часткову відповідальність лише за вбивство, умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричи­нили розлад здоров’я, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо злісне хуліганство, знищення майна, що спричинило тяжкі наслідки, а також за умисне вчинення дій, що мо­жуть викликати аварію поїзда.

Коли суд визнає, що злочин, який вчинила особа у віці до 18 років, не становить великої суспільної не­безпеки, можливе не застосування кримінального по­карання, а лише заходи виховного характеру, які не є кримінальним покаранням.

Сам факт неповноліття винного у скоєнні злочину враховується судом як пом’якшуюча обставина. Для осіб, що вчинили злочин уперше в неповнолітньому віці, передбачено полегшені, порівняно з дорослими злочинцями, умови відбування покарання.

Дуже часто для підлітка, що вперше вчинив зло­чин, замість кримінального покарання застосовують наступні примусові заходи виховного характеру,

зо­бов’язання попросити пробачення, застереження, пе­редача під нагляд, але найбільш суворий захід вихов­ного характеру — направлення до спеціальних нав­чально-виховних установ (школи, професійні училища соціальної реабілітації для порушників 11—18-річного віку).
_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учень. Покарання не тільки є карою за вчинення злочину, але й має на меті виправлення і перевихо­вання засуджених, точне виконання законів, за­побігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Покарання не має на меті завдати фізичних страж­дань або принижувати людську гідність.

До осіб, які вчинили злочин, можуть застосовува­тись такі основні покарання: позбавлення волі, вип­равні роботи, позбавлення права займати певні поса­ди або займатися певною діяльністю, штраф, догана   і та інші.

Крім основних до засуджених можуть застосову­ватись такі додаткові покарання: конфіскація майна, позбавлення батьківських прав.

Треба окремо відзначити, що у нашій країні вже немає виняткової міри покарання — смертної кари,  що замінена пожиттєвим ув’язненням. Де-юре (юридично) це закріплено в новому Кримінальному ко­дексі, а  де-факто (фактично) мораторій на цю міру покарання в Україні введено з 11.03.1997 року.

У 72 країнах світу  заборонено застосовувати цю міру покарання до неповнолітніх.

_______________________________________________________________________

4.Хуліганство. Хуліганство, тобто навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок. Карається позбавленням волі на строк від 6 місяців.

_____________________________________________________________________

5.Злісне хуліганство. Дії, що визначаються цинізмом, зухвалістю, вчинені раніше судимою осо­бою. Карається позбавленням волі на строк до З років.

_____________________________________________________________________

6.Знищення і руйнування пам’яток культури

 (поз­бавлення волі на строк до 3 років).

_____________________________________________________________________

7.Доведення неповнолітнього до ставу сп’яніння

(позбавлення волі на строк до 1 року).

______________________________________________________________________

8.Глум над могилою

(позбавлення волі на строк до З років).

______________________________________________________________________

9.Придбання або збут майна за відома здобутого злочинним шляхом

(позбавлення волі на строк до 2 років),

______________________________________________________________________

10.Угін автотранспортних засобів

(позбавлення волі на строк до 1 року)

______________________________________________________________________

11.Самовільна зупинка поїзда без потреби

 (до 2 років позбавлення волі)

_______________________________________________________________________

12.Незаконне носіння, зберігання, виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної зброї, бойових при­пасів та вибухових речовин

(позбавлення волі до 5 років).

______________________________________________________________________

13.Виготовлення, придбання, зберігання або збут от­руйних і сильнодіючих речовин  (позбавлення волі на строк до 3 років)

 

 

14.Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилка  або збут наркотичних речовин

 (позбавлення волі на строк до 10 років).

______________________________________________________________________

15.Посів або вирощування заборонених культур, що містять наркотичні речовини

(позбавлення волі на строк  до 5 років).

______________________________________________________________________

16.Схилення до вживання наркотичних речовин

(позбавлення волі на строк до 5 років).

_______________________________________________________________________

17.Крадіжка — позбавлення волі на строк до 3 років.

_______________________________________________________________________

18.Грабіж — до 5 років позбавлення волі.

_______________________________________________________________________

19.Крадіжка вчинена повторно чи за попереднім зговором групою осіб — до 7 років позбавлення волі, і грабіж за цих самих обставин — до 8 років позбавлення волі

______________________________________________________________________

.

Залишити відповідь