ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КУХАР

Гру 10, 2014

1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
1.2. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.
1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо помічнику директора з організації дитячого харчування.
1.4. У своїй діяльності кухар керується технологією приготування страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи. Правилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з технологією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

3. Посадові обов’язки

Кухар виконує такі обов’язки:
3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.
3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.
3.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.
3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.
3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.
3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Кухар має право на:
4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.
4.2. Отримання миючих засобів.
4.3. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність продуктів харчування, обладнання та інвентарю в кухні;
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки кухар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Кухар:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-го-динного робочого тижня і затвердженим директором за поданням помічника директора з організації дитячого харчування.
6.2. Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, правил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом помічника директора з організації дитячого харчування.
6.3. Негайно сповіщає робітника з обслуговування та поточного ремонту споруд, будівель і обладнання про пошкодження кухонного електро і санітарно-гігієнічного обладнання.

З інструкцією ознайомлений(а)_________________________________

 

Залишити відповідь