Протокол підсумкового засідання

Чер 8, 2015

 

ПРОТОКОЛ

 

                                  № ______

                (дата)

 

 

 

Засідання атестаційної комісії

 

 

Голова —

Секретар —

Присутнi:

члени атестаційної комісії:

 

 

 

 

педагогічні працівники,
які атестуються:

 

 

 

Порядок денний:

  1. Про атестацію на відповідність займаній посаді  (доповідач — ).
  2. Про атестацію на відповідність займаній посаді  (доповідач — ).
  3. Про атестацію на відповідність займаній посаді  (доповідач — ).

 

  1. СЛУХАЛИ:

присутніх з діяльністю  у міжатестаційний період. За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що .

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

Результати голосування:

«за» — ; «проти» — ; «утримались» — .

 

  1. СЛУХАЛИ:

присутніх з діяльністю  у міжатестаційний період. За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що .

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

Результати голосування:

«за» — ; «проти» — ; «утримались» — .

 

  1. СЛУХАЛИ:

присутніх з діяльністю  у міжатестаційний період. За результатами вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що .

 

ВИСТУПИЛИ:

 

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

Результати голосування:

«за» — ; «проти» — ; «утримались» — .

 

 

Голова                                                                             

(особистий підпис)

 

Секретар                                            _______________

(особистий підпис)

Залишити відповідь