Прозорість закладу

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ НА 2021-2022 н.р

Про організацію роботи по попередженню насильства в сім’ї над дітьми, що навчаються в закладі

План заходів по попередженню насильства в сім’ї над дітьми, що навчаються в закладі

СТАТУТ ЗАКЛАДУ

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління закладом освіти

Стратегія розвитку закладу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Кадровий склад 2021-2022

Тертиторія обслуговування

Ліцензований обсяг

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Вакансії 2021-2022 н.р

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Річний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Фінансовий звіт 2021р

Кошторис 22.03.2021

Штатний розпис