Прозорість закладу

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Про організацію роботи по попередженню насильства в сім’ї над дітьми, що навчаються в закладі

План заходів по попередженню насильства в сім’ї над дітьми, що навчаються в закладі

Статут

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління закладом освіти

Кадровий склад 2019-2020

Тертиторія обслуговування

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Вакансії 2019-2020

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Річний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Фінансовий звіт 2021р

Кошторис 22.03.2021

Штатний розпис