Планування роботи гуртка

Чер 20, 2015

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ГУРТКА

Планування роботи гуртків та інших творчих учнівських об’єднань здійснюється відповідно до робочих навчальних планів позашкільних закладів, які складаються з урахуванням вимог типових навчально-виховних програм, тижневого навантаження педагогічних працівників та на основі Примірних навчальних планів, затверджених МОН України.

Планування роботи гуртків, груп та інших організаційних форм роботи позашкільних закладів здійснюється з врахуванням завдань, визначених річними планами роботи закладів, на основі програм, рекомендованих МОН України (надруковані у збірниках орієнтовних та авторських програм 1991-2003 років), або авторських програм творчих педагогів, затверджених місцевими відділами освіти відповідно до Закону «Про позашкільну освіту» (ст. 16, п. 2, абз. 2) та «Положення про позашкільний заклад» (розділ 2, п. 9).

Навчально-виховні плани розробляються на кожне півріччя (семестри) навчального року та, окремо, (за потребою) на літні канікули. Враховуються заплановані виховні та масові заходи закладу, відділу. При плануванні роботи окремих гуртків, груп можуть використовуватись додаткові виховні (наскрізні) програми.

Структура навчального року включає два півріччя (семестри) та три періоди шкільних канікул (осінній, зимовий та весняний). У  позашкільних  закладах  всіх  типів  навчальний  рік  у  гуртках  та  інших  творчих об’єднаннях починається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: перший семестр (півріччя) — з 1 вересня до 31 грудня, другий семестр (півріччя) — з 1 січня до 31 травня.

У канікулярні та святкові дні позашкільні навчальні заклади працюють за окремими планами, затвердженими керівниками закладів.

Комплектування гуртків, груп або інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня (Закон України «Про позашкільну освіту» ст. 17, п.3). За потребою, доукомплектування може здійснюватись протягом навчального року.

Плани передбачають як роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань безпосередньо у закладах, так і: організацію при закладах профільних оздоровчих таборів (змін);

роботу вихованців на навчально-дослідних ділянках, у лісництвах; екскурсії в природу, на виробництво тощо.

Чисельний склад вихованців гуртків та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів визначається нормативами щодо їх наповнюваності і становить, якправило, 10-15 вихованців, учнів, слухачів (Закон України «Про позашкільну освіту» ст.18, п.2).

Чисельний  склад  гуртків  та  груп,  у  яких  передбачається  індивідуальне  навчання, не повинен перевищувати 5 вихованців, учнів, слухачів (Закон України «Про позашкільну освіту» ст. 18 п.2 абз. 4, Наказ МОН України «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах» від 11.08.2004 р. № 651).

Тривалість занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань визначається навчально-виховними програмами.

При визначенні тривалості занять враховуються рівні психофізичного розвитку вихованців та об’єми допустимого для різних вікових категорій навчального навантаження.

Тривалість однієї академічної години занять становить:

  • для вихованців віком від 5 до 6 років –30 хв.
  • для вихованців віком від 6 до 7–35 хв.,

для інших — 45 хв. (Закон України «Про позашкільну освіту» ст. 17, п. 1, «Положення про позашкільний навчальний заклад» р. 2, п. 18).

З метою організації відпочинку вихованців під час тривалих занять передбачаються короткі перерви через кожні 45 хвилин.

 

Залишити відповідь