Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Чер 8, 2015

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації
педагогічних працівників при присвоєнні їм
кваліфікаційних категорій

 

 

Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

 

 

Кваліфікаційна категорія працівника Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
спеціаліст ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

ü  здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст другої категорії ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх

ü  впроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст першої категорії ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

ü  формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає

ü  лаконічно, образно і виразно подає матеріал

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців

ü  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх

ü  впроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі,

ü  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом

ü  уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст вищої категорії ü  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

ü  здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм

ü  формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці

ü  активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів/вихованців

ü  володіє широким спектром стратегій навчання

ü  застосовує нестандартні форми проведення уроку

ü  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

ü  знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає

ü  лаконічно, образно і виразно подає матеріал

ü  використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців

ü  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців

ü  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі

ü  постійно вдосконалює свій професійний рівень

ü  володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі

ü  упроваджує передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі

ü  продукує оригінальні, інноваційні ідеї

ü  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу

ü  вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі

ü  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

ü  уміє вирішувати педагогічні проблеми

ü  уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом

ü  уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них

ü  дотримується педагогічної етики, моралі

 

Залишити відповідь