Заява на позачергову атестацію

Чер 8, 2015

Голові атестаційної комісії

 

 

 

________________________________________

                                                (посада)

________________________________________

                                        (прізвище)

________________________________________

                                    (ім’я, по батькові)

 

Заява

Відповідно до пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, прошу атестувати мене позачергово у ______________________ навчальному

році з метою присвоєння кваліфікаційної категорії ___________________________________

                                                                                                                                                (назва кваліфікаційної категорії)

__________________________.

 

Рішенням атестаційної комісії _____________________________________________

                                                                                                                                (назва атестаційної комісії

___________________________________________________ мені присвоєно кваліфікаційну

                та дата прийняття рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії)

категорію _____________________________________________________________________.

                                                                                                (назва кваліфікаційної категорії)

З часу присвоєння мені цієї кваліфікаційної категорії минуло _________________________.

                                                                                                                                                                (кількість років)

Вважаю, що результати моєї професійної діяльності, творчі здобутки, отримані за цей час, а саме_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,є підставою для присвоєння мені чергової кваліфікаційної категорії.

 

 

____________                                                                                             ______________

            (дата)                                                                                                                                            (особистий підпис)

Залишити відповідь