Місяць: Червень 2015

Довідник завуча

Розділ І Довідник завуча: планування   Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності…

Планування виховної роботи класного керівника

Основним документом класного керiвника  є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи. При плануваннi виховної роботи класному керiвниковi слiд врахувати: Аналiз виховної роботи за минулий рiк.…

Планування виховної роботи вихователя школи- інтернату

  Значення планування в педагогічній роботі. Функції педагогічного планування. Моделювання виховної роботи. Основні принципи. Календарний (робочий) та перспективний план роботи вихователя інтернатного закладу. Аналіз виховної роботи як складова частина планування.…

СТЯГНЕННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, НАНЕСЕНОЇ ПРАЦІВНИКОВІ

Згідно норм законодавства, що діяло раніше, відшкодування моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей здійснювалось Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

ПРАЦЯ СТОРОЖА: ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ РОБОТИ

Встановлення робочого часу сторожа підпорядковується загальним правилам, передбаченим Кодексом законів про працю України (КЗпП) і, як правило, передбачає застосування змінного режиму роботи.

МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ: ПРАВА ТА ПІЛЬГИ

Молодь, яка працює на підприємствах, установах та організаціях має специфічний трудовий статус, визначений Кодексом законів про працю України, Законами України «Про зайнятість населення» від 5.07.2012р. № 5067-VI, «Про сприяння соціальному…

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ЗА ПРОГУЛ

Аналіз норм трудового законодавства свідчить, що керівник, який має намір звільнити працівника за прогул, слід належним чином зафіксувати порушення трудової дисципліни та заздалегідь подбати про доказову базу для захисту своїх…