ПРАЦЯ СТОРОЖА: ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ РОБОТИ

Чер 20, 2015

Встановлення робочого часу сторожа підпорядковується загальним правилам, передбаченим Кодексом законів про працю України (КЗпП) і, як правило, передбачає застосування змінного режиму роботи.

Можливість встановлення змінного режиму роботи передбачена ст. 58 КЗпП України, а згідно зі ст. 57 КЗпП час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.

Статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачено встановлення взаємних зобов’язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, зокрема режиму роботи, тривалості робочого часу й відпочинку в колективному договорі.

Тобто режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку або колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством та галузевою угодою.

Відповідно до ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

За умовами роботи працівників охорони, сторожів, які працюють в закладах та установах освіти не завжди може бути дотримано встановленої для відповідної категорії працівників щоденної або щотижневої тривалості робочого часу. Інколи фактична тривалість робочого часу цих категорій працівників перевищує нормальну кількість робочих годин, тобто робота виконується понад установлену тривалість робочого дня.

Згідно із ст. 62 КЗпП України, робота понад установлену тривалість робочого дня вважається надурочною.

Узгодження норм законодавства і специфіки роботи безперервно діючих підприємств, в установах, організаціях в окремих виробництвах тощо, а також на деяких видах робіт (наприклад роботи сторожа), де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, досягається шляхом запровадження підсумованого обліку робочого часу.

Так, відповідно до ст. 61 КЗпП України, на вищезазначених виробництвах та роботах, на яких не може бути дотримано встановлену тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом запровадження підсумованого обліку робочого часу, з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин (статті 50 і 51 КЗпП).

Підсумований облік робочого часу означає, що тривалість роботи протягом дня може відхилятися в певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, щоб установлену законом норму робочого часу було витримано за певний обліковий період, як правило місяць. З метою спрощення роботи із визначення тривалості робочого часу кожного року Міністерство праці і соціальної політики своїм листом доводить розрахунок тривалості робочого часу на кожен місяць з урахуванням різної тривалості робочого тижня. Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік Міністерство соціальної політики України оприлюднило своїм листом від 21.08.2012 р. № 9050/0/14-12/13.

Надурочною роботою за підсумованого обліку робочого часу є робота понад установлену тривалість робочого часу за обліковий період. Зокрема, якщо застосовується місячний обліковий період, надурочні роботи оплачуються щомісяця.

Надурочну роботу слід оплачувати відповідно до ст.106 КЗпП України, якою передбачено, що у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді. За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години.

Тривалість робочої зміни сторожа визначається відповідно до норм КЗпП України залежно від встановленого облікового періоду, тривалості зміни і графіку змінності та, як правило, триває від 7 до 24 годин на добу.

Тобто, якщо працівник (сторож) за місяць відпрацював, приміром 10 годин понад установлену місячну норму робочого часу, йому цей час має бути оплачено як за надурочну роботу (в подвійному розмірі), але за умови запровадження підсумованого обліку робочого часу.
Компенсація надурочної роботи наданням відгулу не допускається.

Значна частина робочого часу сторожа приходиться на нічний час. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку (ч. 3 ст. 54 КЗпП України) За ст. 108 КЗпП України робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки (пункт 6.3.7.) встановлено, що додаткова оплата за роботу у нічний час здійснюється у розмірі 40% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Залишити відповідь