Інструкція з охорони праці для сторожа

Гру 12, 2014

____________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____________________ _________________________

від ________________ № _____

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ СТОРОЖА

І. Загальні положення

 1. Дія інструкції поширюється на _______________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Інструкція розроблена на підставі „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

 2. За цією інструкцією сторож інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім – через кожні 3 місяці (повторний інструктаж). Результат інструктажу заноситься до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, що проводила інструктаж, і сторожа.

 3. Власник повинен застрахувати сторожа від нещасних випадків та професійних захворювань. У разі пошкодження здоров’я сторожа з вини власника він (сторож) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

 4. За невиконання цієї інструкції сторож несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

 5. До охорони обєктів допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та перевірку знань з охорони праці на підприємстві, вступний інструктаж.

 6. Сторож повинен:

  1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

  2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

  3. Памятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і безпеку товаришів по роботі.

  4. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником закладу та по якій проінструктований, не передоручати її іншим особам.

  5. Не допускати сторонніх осіб у свою робочу зону, не палити в приміщенні та на території закладу.

  6. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

  7. Не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного чи медикаментозного спяніння, у хворобливому або стомленому стані, протягом зміни слідкувати за самопочуттям. Відчувши сонливість, раптові болі використати медичні препарати з аптечки або звернутися за допомогою до присутніх, повідомити про свій стан керівника закладу. Забороняється вживати алкогольні напої в робочий час.

  8. Погоджувати з керівником закладу чітке визначення меж робочої зони.

  9. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

  10. Вміти користуватися первинними засобами гасіння пожежі.

  11. Повідомляти своєчасно керівникові закладу про нещасні випадки, що сталися на виробництві.

  12. З наближенням грозового фронту вжити попереджувальних заходів: відключити електроприлади, перевірити справність блискавкозахисту обєкта.

1.9. Сторож забезпечується спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно з нормами.

1.10. Основні небезпечні і шкідливі фактори, які можуть діяти на сторожа:

– підвищення або зниження температури повітря робочої зони;

– підвищення або зниження вологості повітря;

– підвищення рухомості повітря;

– відсутність або надостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– фізичні перенавантаження (статичні й динамічні);

– нервово- психічні перенавантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримайте у керівника робіт відомості про зміни у стані території та про роботи, що виконуються на обєкті. Уточніть способи повідомлення про непередбачені обставини (пожежа, аварії тощо).

2.2. Перевірте наявність і справність попереджувальної звукової сигналізації, ручного електричного ліхтаря та інших засобів.

2.3. Перевірте засоби сигналізіції й звязку, охоронного освітлення на території, що підлягає огляду у нічний час, упевніться в їхній справності.

2.4. Огляньте місця розміщення вимикачів освітлення, перевірте їх справність, доступність, при необхідності звільніть проходи від зайвих речей, визначте безпечний шлях підходу до них у темний час доби.

2.5. Перевірте стан воріт, дверей і замків до них. Засуви, крючки дверей і воріт повинні легко відкриватися.

2.6. Перевірте стан приладів опалення приміщення для чергування. При пічному опаленні твердим паливом на підлозі з горючих матеріалів перед отвором топки повинен бути металевий лист розміром не менше 0,5-0,7м, дверцята печі повинні бути справними. Перевірте наявність тяги в печі.

При використанні електронагрівальних приладів упевніться у справності комутаційних приладів, ізоляції електропроводів і захисного заземлення, наявність підставок із негорючих матеріалів. Забороняється застосування саморобних електронагрівальних приладів.

2.7. Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння.

2.8. Обійдіть визначену робочу зону об’єкта, перевірте чи немає на маршруті обходу відкритих люків, ям, колодязів та інших перешкод. Небезпечні місця повинні бути огороджені.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Уважно слідкуйте за станом та справністю опалювальних пристроїв у приміщенні для чергування. При використанні пічного опалення не користуйтеся несправною пічкою з тріщинами, обвалами, без дверцят тощо та в якій відсутня тяга. Слідкуйте, щоб дверцята печі були закриті, а дверцята піддувайла відкриті. Не можна закривати заслінку димохода до повного затухання жара в печі.

3.2. Не сушіть і не складайте на ополювальних приладах одяг та інші речі, які можуть загорітись.

3.3. Не складайте паливо та горючі рідини біля дверцят печі. Не викидайте біля будівель непогашені попіл і вугілля, відносьте його у відведене місце.

3.4. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку, не спіть під час сергування.

3.5. Не паліть в приміщеннях та на територіях закладу.

3.6. Перед виходом із приміщення для чергування вимикайте електронагрівальні прилади(прикривайте піддувало печі).

3.7. При настанні темряви увімкніть охоронне освітлення обєкта.

3.8. Перед виходом з освітленого приміщення на неосвітлену територію об’єкта ( у темний час доби) вимкніть електричне освітлення, почекайте 5-7 хвилин поки зір адаптується до темряви, увімкніть ручний ліхтар і після цього вийдіть з приміщення.

3.9. Під час обходу визначеної робочої зони обєкта не підходьте близько до країв наявних на обєкті ям, незакритих траншей, колодязів тощо. У сиру погоду, під час дощу, ожеледиці пересувайтеся в темряві обережними кроками (невисоко підіймаючи ноги).

3.10. Почувши підозрілий шум, освітіть місце його виникнення, намітьте шляхи безпечного підходу, обережно прямуйте туди для вияснення причин появи шуму.

3.11. Не використовуйте для охорони обєкта ненавчених собак.

3.12. Пересувайтеся лише за маршрутом, затвердженим керівником закладу в межах визначеної робочої зони.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення чергування повідомте безпосередньо керівника закладу про виявлені факти порушення сторонніми особами зони, що охороняється, неполадки охоронного обладнання, сигналізації, освітлення тощо та про вжиті заходи щодо їх усунення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо трапився нещасний випадок, то надайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника закладу, при необхідності викличте швидку допомогу.

5.2. У випадку виникнення пожежі на об’єктах викличте пожежну охорону, сповістіть керівника закладу і приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції не доторкуйтесь до них. Повідомте про це керівника закладу.

5.4. Надання першої медичної допомоги:

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення- відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

В усіх випадках ураження струмом потерпілому забороняється рухатися, тим більше продовжувати роботу до прибуття лікаря.

Заборонено закопувати потерпілого в землю, тому що це завдасть йому лише шкоду (можливість інфікування мікробами) і привиде до втрати дорогоцінного часу для рятування.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перевязочний матеріал, що міститься у ньому на рану і завязати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перевязки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т.ін. На те місце ганчірки що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перевязки або хустинки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку й льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не піднімаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребра, ознакою якого є біль при диханні, кашлі, чханні, рухах, необхідно туго перебинтувати груди чи стягнети їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перевязувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змочену етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом. 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною повязкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-підняти поранену кінцівку вверх;

-кровоточиву рану закрити перевязочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкатись самої рани, потримати протягом 4-5 хвилин: якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

-при сильній кровотечі, яку не можна зупинити повязкою, застосовується здавлення кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок у суставах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.6. При запорошенні ока- промити його струменем води. Якщо це не допомогло- звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

5.5. В усіх випадках виконувати вказівки керівника по усуненню аварійної ситуації.

_______________________ _________________ __________________

(посада розробника) (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Узгоджено:

Начальник служби охорони праці

відділу освіти ________________ __________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Залишити відповідь