Інструкція з охорони праці під час проведення занять з технічної праці

Гру 12, 2014

_______________________________________________________________

(найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ______________________

____________________________

від _____________ № ________

Інструкція

з охорони праці №_______

під час проведення занять з технічної праці

1. Загальні положення

1.1.Інструкція розроблена на основі Положення про навчальні майстерні в загальноосвітніх навчальних закладах, Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних і навчально – виробничих майстерень. Положення про розробку інструктажів з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на ____________________________________ під час проведення уроків трудового навчання.

1.3. Інструкція є обов’язковою для виконання вчителями трудового навчання під час проведення занять в навчальних майстернях.

1.4. За цією інструкцією вчитель трудового навчання інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж) та періодично через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Проведення інструктажу реєструється в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Після проведення інструктажу в журналі мають бути підписи особи, яка провела інструктаж, та особи, яка інструктована.

1.5. Доручаючи якусь роботу учневі, учитель зобов’язаний не тільки ознайомити учня з технологією процесу, будовою машин та умовами праці, розповісти про призначення запобіжних пристроїв обладнання, безпечні методи праці, підготовку і прибирання робочого місця, правила особистої гігієни. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють.

1.6. Відповідальність за виконання цієї інструкції, правил безпеки виробничої санітарії за охорону життя і здоров’я учнів під час роботи в шкільних навчальних майстернях несуть вчителі, які керують цією роботою.

1.7. Навчання і робота учнів в шкільних навчальних майстернях дозволяється за умови виконання всіх вимог безпеки для навчальних майстерень.

1.8. При поганому самопочуття, хворобливому стані учні до роботи не допускаються.

1.9. Приміщення навчальних майстерень, розміщення в них обладнання і механізмів повинні відповідати вимогам діючих будівельних і санітарних норм і правил.

1.10. Навчальні майстерні забезпечують необхідними для подання першої допомоги медичними й перев’язочними матеріалами (аптечкою), вчитель, що проводить уроки трудового навчання, зобов’язаний уміти надавати першу долі карську допомогу потерпілому від нещасного випадку, повідомляє про свої нещасні випадки, що сталися керівникові закладу.

1.11. Вікна в майстерні забороняється захаращувати виробами, інструментами, матеріалами та іншими предметами. Складання поблизу вікон матеріалів, виробів та інших предметів не повинно погіршувати природну освітленість майстерні. Обладнання майстерень потрібно розміщувати так, щоб воно не затемняло робочої зони.

1.12. Шибки у вікнах треба очищати від бруду й пилу не рідше як два рази на рік, а в приміщеннях із значним виділенням диму, пилу, кіптяви – у міру їх забруднення, але не менш як чотири рази на рік.

1.13. До миття вікон будівель будь-якої поверховості забороняється залучати учнів навіть старших класів.

1.14. Стекла в рамах повинні бути надійно закріплені, щоб запобігти випаданню їх з рам.

1.15. Навчальні майстерні незалежно від наявності вентиляційних пристроїв повинні мати у віконних отворах фрамуги, що відчиняються, або інші пристрої для провітрювання. Вентиляція може бути природною, механічною або змішаною і повинна забезпечувати повітрообмін, температуру і стан повітряного середовища, що передбачені санітарними нормами.

1.16. Вимоги до обладнання та матеріалів.

1.16.1. Усе працююче обладнання навчальних майстерень має бути непошкодженим і надійно закріпленим.

1.16.2. Розміщення обладнання має відповідати навчальному процесу, нормам розстановки обладнання й умовам його роботи, а також забезпечувати безпечні умови праці учнів.

1.16.3. Складання матеріалів треба виконувати на спеціальних місцях так, щоб вони не захаращували проходів і не заважали вільному обслуговуванню. Висота складання матеріалів, заготовок не повинна бути більшою від 1м. При складанні потрібно забезпечувати стійкість складених предметів і запобігати падінню заготовок, матеріалів. Для цього застосовують спеціальні пристрої, стоянки, прокладки, підкладки, підпори тощо.

1.16.4. Заново встановлене обладнання можна пускати в експлуатацію лише з дозволу технічної інспекції та органів освіти з оформленням відповідного акта.

1.16.5. Передачі (пасові, фрикційні, зубчасті та ін.) повинні бути забезпечені надійними і зручними в експлуатації запобіжними захисними засобами.

1.16.6. Передачі, розміщені всередині обладнання і агрегатів, повинні бути закритими з усіх боків. Доступ до них має здійснюватися за допомогою пристроїв, що відчиняються (кришка, дверці тощо), а не знімними. Подавальні валики і подібні пристрої повинні бути забезпечені пристосуваннями, що запобігають захопленню одягу і пальців працівника.

1.16.7. Обладнання і механізми навчальних майстерень повинні мати тільки індивідуальні приводи. Передавання руху до обладнання трансмісіями в навчальних майстернях не дозволяється.

1.16.8.Оброблювальні рухомі або обертові деталі, вироби, що виступають за габарити обладнання повинні бути обгороджені і мати стійкі підтримуючі пристрої. Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів, повинно мати пристрої для захисту працюючого від поранень стружкою і відлітаючими частинками матеріалу. Під час обробки матеріалів з утворенням зливної стружки верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки повинні мати надійні щитки й ширми. Стругальні верстати забезпечуються стружкозбирачами.

1.16.9. Обладнання треба фарбувати світлими тонами одного кольору (зеленого). Місця, що підлягають захисту, фарбують червоним кольором, який різко виділяється після знаття захисного засобу.

1.16.10. Справність і стан обладнання та його засобів повинні перевірятися до початку роботи вчителем трудового навчання, забороняється працювати на несправному обладнання.

1.16.11. Пуск і зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними , а пускові пристрої – зручними для користування.

1.16.12. Пускові пристрої мають забезпечувати швидкість і плавність вмикання робочого місця і повинні бути позбавлені можливості самодовільно вмикатися. Наявність кількох місць пуску забороняється. Поблизу робочого місця вчителя має бути рубильник (кнопка “Стоп”) вимикання всього обладнання навчальної майстерні.

1.16.13. Кнопки вимикання будь-якого обладнання мають бути заглиблені на 3-5 мм а кнопки вимикання повинні виступати над панеллю не менше як на 3 мм і мати добре видимий напис “Стоп”. Колір кнопок вимикання – червоний. Контакти повинні бути захищені від потрапляння пилу, мастил, що використовуються під час роботи.

1.16.14. Пусковий педальний пристрій, якщо він є, повинен мати захисний засіб, що запобігає випадковому вмиканню ( від падіння предмета на педаль, несподіваного натискання тощо).

1.16.15. Змащувати частини обладнання треба ретельно і систематично відповідно до наявної інструкції. Система змащування забезпечується пристроями, що запобігають розбризкуванню і розливанню мастил (щітками, збирачами, листами, піддонами) , і повинна бути безпечною в обслуговуванні. Для стирання обладнання користуються спеціальними щітками та обтиральними матеріалами. Для зберігання використаних матеріалів використовують металеві ящики з кришками.

1.16.16. Ремонтувати обладнання під час його роботи забороняється.

1.16.17. Перед ремонтом обладнання треба вимкнути з мережі і привести до такого стану, при якому жодна його частина, або вузол не могли б самостійно рухатися. Приводні паси треба зняти з шківів, під пускові педалі потрібно підставити підкладки. Для пускових пристроїв і рубильників, що підводять струм, вивішують попереджувальні плакати, де зазначають, що обладнання ремонтується і пуск його заборонений. Знімні частини розміщують на заздалегідь підготовлених місцях, міцно і стійко укладають з використанням підкладок, круглі деталі – із застосуванням підпор. Для виконання ремонтних робіт між знятими деталями і біля обладнання, що ремонтується, залишають вільні проходи і робочі площі.

1.16.18. Перед пуском обладнання після ремонту або налагодження всі захисні засоби, а також пристрої слід поставити на місце, міцно й правильно закріпити. Працівників, які є поблизу, повідомляють про початок роботи на відремонтованому обладнанні.

1.17. Вимоги до робочого місця.

1.17.1. Робоче місце учня повинно бути організоване так, щоб запобігти будь-якому нещасному випадку. Кожне робоче місце обладнують сидінням ( приставними, висувними або відкидними), якими учня можуть користуватися для відпочинку і виконання окремих операцій основної роботи.

1.17.2. Робочі місця повинні бути обладнані спеціальним пристроями: тумбочками, висувними ящиками, шафами, інструментальними полицями або стелажами для зберігання інструмента, креслень тощо; заготовки, інструмент тощо, які зберігаються на стелажах, не повинні виступати за межі робочої площі стелажа.

1.17.3. Інструмент повинен зберігатись у спеціальних інструментальних ящиках, шафах, столиках біля обладнання, а в таких випадках, де це передбачено конструкцією машин, – всередині неї.

1.17.4. Лещата на верстатах установлюють на відстані не менш як 1 м між осями. Ширина верстака повинна бути не меншою від 0,75м. Для захисту учнів від осколків, що відлітають, повинні бути встановлені щити ( із сітки з вічками не більше як 3мм) заввишки не менше як 1м. На одномісних універсальних столах-верстаках, призначених для шкільних комбінованих майстерень, допускається знімний захисний пристрій з розміром поверхні, що забезпечує схоплювання осколків по вертикальній площині 45 , а по горизонтальній 96. Поверхня захисного пристроя повинна забезпечувати добре гасіння швидкості осколків. Лещата мають забезпечувати надійне кріплення заготовки, губки лещат повинні мати неспрацьовану насічку.

1.17.5. Відстань між верстаками має відповідати нормам, зазначеним у додатку 4.

1.17.6. Молотки, кувалди тощо повинні мати опуклу поверхню бойка, гладеньку, незбиту, без задирок, вибоїн, тріщин, мати міцні рукоятки.

1.17.7. Ручки молотків, кувалд виготовляються з твердих і в’язких порід деревини ( клена, дуба, берези тощо). Користуватися ручками з м’яких або товстошарових порід деревини ( ялин, сосни) забороняється. Ручки молотків і кувалд повинні бути рівними, овального перерізу, з потовщеннями біля вільних кінців. Поверхня ручок повинна бути гладенькою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків.

1.17.8. На хвостовики напилків, стамесок, долот, пилок, викруток тощо треба міцно насаджувати ручки, стягнуті металевими кільцями, що запобігають розколюванню. Довжина ручок повинні відповідати розмірам інструмента. Розміри інструментів та їх маса мають відповідати віковим особливостям учнів. Працювати переліченими й подібними інструментами без ручок або з несправними ручками ( що мають тріщини, відколи тощо) забороняється.

1.17.9. Під час роботи зубилом і крейцмейселем для захисту очей учня від осколків що відлітають, слід застосувати захисні окуляри. Вчителі трудового навчання зобов’язані стежити за тим, щоб ними обов’язково користувались.

1.17.10. Пилки повинні бути правильно розведені і добре заточені. Ручки пилок треба міцно закріплювати, гладенько зачищати. Лучкові пилки повинні мати міцний станок, що забезпечує надійний натяг полотна і необхідне його обертання.

1.17.11. Стругальний інструмент для обробки деревини повинен мати гладенькі, рівно зачищені колодки. Задній кінець колодки рубанка, шерхебеля тощо у верхній своїй частині має бути заокругленим . Рукоятки колодок повинні бути гладенькими. Різці стругального інструмента мають бути правильно заточені, міцно й щільно підігнані до дерев’яних колодок і не повинні мати вибоїн, ум’ятин, тріщин і задирок.

1.17.12. Гайкові ключі мають відповідати розмірам гайок і головок болтів і не повинні мати тріщин, вибоїн і задирок. Забороняється нарощувати ключі контр ключами, трубами тощо.. Розвідні ключі не повинні мати люфту в рухомих частинах. Робочі грані губок ключів повинні бути паралельними між собою.

1.17.13. Усі пристрої, що застосовуються на обладнанні, повинні бути справними, зручними, безпечними в експлуатації.

1.17.14. Маса тягарів, що переноситься вручну, коли на це затрачується не більше як 1/3 робочого часу, не повинна перевищувати відповідно до трудового законодавства:

Для хлопчиків 15 років …8,2 кг

Для дівчаток 15 років …5,0 кг

Для юнаків 16-18 років …16,4 кг

Для дівчат 16-18 років…10,2 кг

Учні, молодших від 15 років, забороняється залучати до робіт, пов’язаних з перенесенням і пересуванням тягарів.

1.17.15. Для підіймання, встановлення і зняття важких деталей треба використовувати підйомні пристрої або споруди, що забезпечують безпеку операції та полегшують працю учнів.

1.17.16. Забороняється захаращувати робочі місця й проходи матеріалами, заготовками, деталями та відходами виробництва. Тримати на робочому місці предмети не потрібні для виконання роботи забороняється.

1.17.17. Вчителі трудового навчання зобов’язані : а) забезпечити учнів справним інструментом; б) стежити за тим, щоб інструмент був правильно заточений; в) стежити за правильним виконанням трудових прийомів.

1.17.18. Учні під час трудового навчання повинні забезпечуватися спецодягом, запобіжними пристроями відповідно до діючих норм.

1.17.19. Допускати учнів до роботи без спецодягу і запобіжних пристроїв забороняється.

1.17.20. Розміри спецодягу повинні відповідати зросту учнів. Волосся працюючого повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором і підібране під нього.

Жодного учня не можна допускати до роботи без відповідного навчання роботи на обладнанні, належної перевірки знання безпеки в межах навчальної програми, правил та інструкцій з безпеки, що стосуються виконування завдання. Проведення інструктажу з безпеки треба відповідно оформляти в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленого зразка. Після проведення інструктажу в журналі має бути підпис особи, яка проводила інструктаж та підписи учнів (починаючи з 9 класу).

1.17.21. У навчальних майстернях потрібно вивішувати відповідні плакати з безпеки, попереджувальні написи та інструкції з безпеки.

1.17.22. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Палити в приміщеннях будівель та на території закладу забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Одягти спецодяг, привести його в належний вигляд.

2.2. Впевнитись у справності всього обладнання, яке буде задіяне під час проведення занять, перевірити його електробезпеку, справність заземлених пристроїв, наявність та справність захисних пристроїв не обладнані, які не допускають можливості зіткнення з рухомими частинами обладнання випадання з обладнання різального інструмента або деталі; потрапляння на працюючого частинок матеріалу, що відкидається різальним інструментом; перевищення гранично допустимих величин вібрацій і шумів; можливості травмування під час установлення і замін різальних інструментів.

2.3. Захисні пристрої повинні задовольняти такі вимоги: бути досить міцними; виключати можливість травмування; надійно фіксуватися в закритому положенні; не заважати роботі і налагодженні обладнання; бути зручними і швидко зніматись; внутрішні їх поверхні фарбують у яскраво-червоний колір; мати рукоятки, скоби та інші пристрої для зручного і безпечного утримання їх при зніманні й установленні.

2.4. Підготувати робочі місця учнів, забезпечити їх справним інструментом відповідно до виконання роботи.

2.5. Простежити, щоб інструмент був правильно заточений.

2.6. Роз’яснити учням порядок виконання завдання, нагадати вимоги безпеки, яких треба дотримуватися в процесі роботи.

2.7. Перевірити, щоб одяг, головні убори учнів забезпечували – їх безпеку при виконанні завдання.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Початкові роботи виконуються учнями під наглядом .

3.2. Установка будь якого інструмента на верстат повинна проводитись під наглядом вчителя і пуск верстата в роботу проводиться тільки з його дозволу.

3.3. Забороняється встановлювати на верстати інструменти, які не задовольняють вимогам безпеки.

3.4. При обробці деревини не дозволяти учням обробляти заготовки, що мають багато сучків, тріщин та інших вад.

3.5. На свердлильних і фрезерних верстатах треба міцно закріплювати різальний інструмент та оброблювальну заготовку, щоб виключити можливість її виривання. Під час свердління або фрезерування тримати рукою незакріплену заготовку забороняється.

3.6. Для роботи деталей невеликих діаметрів і довжин понад 300мм необхідно застосувати необхідний макет.

3.7.Зачищати виточені деталі шліфувальною шкуркою потрібно за допомогою спеціальних колодок.

3.8.Заточування різального інструмента виконує тільки вчитель.

3.9. Забороняється користуватися електричним інструментом з несправною ізоляцією струмоведучих частин або в разі відсутності вимог з’єднань.

3.10. Під час перерв у роботі, а також у разі вимикання струму в електромережі живлення обладнання та електричні інструменти вимикають з електромережі.

3.11.Забороняється користуватися несправними розетками і вилками.

3.12. Забороняється захаращувати проходи і робочі місця готовою продукцією, матеріалами і відходами. Непридатні деталі й відходи виробництва складають у спеціально відведених для цього місцях.

4. Вимоги безпеки після роботи.

4.1. По закінченню роботи учнів на електрообладнанні негайно вимкнути їх з електромережі.

4.2. Під час прибирання учнями своїх робочих місць необхідно видавати їм рукавиці.

4.3. Тирсу, стружку й матеріали відходів прибирають прибирають з корзини і переносять у визначене місце учні вдвох.

4.4. Прибирають стружки, пил і бруд з обладнання тільки за допомогою ганчірок, щіток тощо після того, як вимкнено обладнання. Без використання зазначених речей залучати учнів до прибирання і виконувати прибирання самому забороняється.

4.5. Прийняти від учнів залишки матеріалів, інструмент, виготовлені вироби чи оброблені заготовки, скласти їх у відведені для цього місця.

4.6. Вимити руки з милом.

4.7. Змінити робочий одяг на звичайний.

4.8. Вивести учнів з майстерні.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійна ситуація чи нещасний випадок можуть виникнути у разі:

термічні опіки;

ураження електричним струмом;

відсутності або несправності засобів захисту;

несправності електрообладнання;

несправності й притуплення різального інструмента;

захоплювання одягу, волосся рухомими незакритими деталями обладнання, інструментів, заготовок тощо.

5.2. У разі виникнення аварійної ситуації негайно припинити роботу, повідомляти про те, що сталося керівникові закладу.

5.3. Якщо є потерпілі надати їм першу долі карську допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній ) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.4.2. Перша допомога при пораненні. Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав’язати її бинтом. Якщо індивідуального пакету якимось чином не буде, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустину, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз , наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, ріках, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами. При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5% розчином питної соди, а обпечену лугом – 3% ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти. При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2% ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом – 2% розчином борної кислоти. При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3% ним розчином оцтової кислоти або 3% ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою – 5% ним розчином питної соди. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10% ним розчином питної соди, при попаданні лугу – розпиленим 3% ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Надання першої допомоги при теплових опіках. При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом. При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом. При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом , 3% ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну. При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

5.4.6. Перша допомога при кровотечі. Для цього, щоб зупинити кровотечу, необхідно: підняти поранену кінцівку вверх; кровоточиву рану закрити перев’язочним матеріалом, складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилась, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском); при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.4.7. При попаданні в очі стороннього тіла не слід намагатися виймати його самостійно – можна ще сильніше травмувати око, слід поклавши пов’язку, негайно звернутися до лікаря за допомогою.

5.5. Якщо сталася пожежа, вжити заходів щодо евакуації дітей з приміщення, негайно викликати пожежну частину, сповістити керівника закладу, приступити до ліквідації пожежі наявними засобами пожежегасіння.

5.6.Виконувати всі вказівки керівника по ліквідації аварійної ситуації.

__________________ _________________________ ____________________

(посада розробника) (підпис) (прізвище, ініціали)

Узгоджено :

_________________ _____________________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Узгоджено :

Начальник служби

охорони праці _____________________ _______________________

Залишити відповідь