Наказ про підсумки атестації

Чер 8, 2015

 

 

НАКАЗ

 

«____» ____________ 20__ р.                                                              № ____

 

 

Про результати атестації педагогічних працівників у  навчальному році

 

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, на підставі рішення атестаційної комісії  від   .  .    , протокол засідання №

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст» працівникам:
 2. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» працівникам:
 3. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» працівникам:
 4. Встановити тарифні розряди:
  • —  тарифний розряд;
  • —  тарифний розряд;
  • —  тарифний розряд.
 5. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:
  • «спеціаліст» —
  • «спеціаліст другої категорії» —
  • «спеціаліст першої категорії» —
 6. Педагогічним працівникам, які атестувалися у навчальному році, оплату праці здійснювати відповідно до цього наказу, з дня прийняття рішення атестаційною комісією.
 7. під підпис ознайомити з цим наказом педагогічних працівників, які атестувалися у  навчальному році, та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати — до   .  .    .
 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на .

 

                       

(особистий підпис)

Залишити відповідь