Наказ про переведення

Чер 8, 2015

 

НАКАЗ

 

«____» ____________ 20__ р.                                                               № ____

 

 

Про переведення на іншу посаду

 

перевести за  згодою з посади   на вакантну посаду  з   .  .     у зв’язку з виявленою за результатами атестації невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації (ст. 32 КЗпП України; п. 6.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 6 жовтня 2010 р. № 930) та .

 

Підстава:    1. Рішення атестаційної комісії  (протокол засідання від   .  .     № ).

  1. Заява  від   .  .    .

 

                       

(підпис)

 

 

З наказом ознайомлений:

 

_________________             __________________

(підпис)                                           (ініціали, прізвище)

_______________

                    (дата)

Залишити відповідь