Наказ про звільнення

Чер 8, 2015

 

НАКАЗ

 

«____» ____________ 20__ р.                                                               № ____

 

 

Про звільнення

 

звільнити   .  .     у зв’язку з виявленою за результатами атестації невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації та відмовою від переведення на іншу посаду (п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України; п. 6.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 6 жовтня 2010 р. № 930) з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку.

 

Підстава:    1. Рішення атестаційної комісії  (протокол засідання від   .  .     № ).

  1. Згода профспілкового комітету (протокол засідання від   .  .     № ).
  2. Заява  про відмову від переведення на іншу посаду від  від   .  .    .

 

                       

(підпис)

 

З наказом ознайомлений:

_________________       __________________

(підпис)                                               (ініціали, прізвище)

_______________

                    (дата)

Залишити відповідь