Пам’ятки для проведення самопідготовки

Гру 10, 2014

Пам’ятки для проведення самопідготовки

Вихователь і вчитель розробляють учням пам’ятки про раціональні шляхи і послідовність виконання завдань.

Як треба працювати

 1. Підготуй все необхідне до роботи.
 2. Прибери з робочого місця все зайве.
 1. Навчальні посібники розклади по порядку виконання завдань.
 1. Розпочавши роботу, не поспішай.
 2. Не працюй до повної втоми.
 3. Під час роботи не жуй, не пий.
 4. Не відволікайся під час роботи.
 1. Якщо щось не виходить, не хвилюйся, заспокойся і продовж роботу.

Виконуючи письмову роботу, не забувай:

 1. Уважно прочитати вимоги до неї.
 2. Знайти і повторити правило, яке допоможе виконати її.
 3. Прочитати і виконати завдання, яке подано у підручнику.
 4. Писати, диктуючи сам собі.
 5. Перевірити записане за підручником.
 6. Виправити помилки.

Правила виконання письмових завдань

 1. Приведи до порядку робоче місце, приготуй усе необхідне для роботи.

 2. Сядь зручніше, як учать у школі.

 3. Прочитай завдання, подумай, подивись, які правила слід застосувати у вправі. Згадай. Якщо забув, подивись у підручник.

 4. У разі потреби подивись аналогічні речення, виконані в класі під керівництвом учителя.

 5. Не поспішаючи, приступай до виконання.

 6. Пиши не кваплячись, але і не надто повільно. Не відволікайся сторонніми справами.

7. Якщо не розумієш змісту вправ, запитай у вихователя або товариша.

 1. Окремі важкі частини завдання не пиши з зошиті, а користуйся чернеткою.

 2. Виконай вправу, перевір, охайно виправ помилки. Якщо брудно, перепиши.

10.Коли бачиш, що без учителя не розберешся, не виконуй усього завдання. Роби те, що зрозуміло. Про незрозуміле запитай учителя.

Пам’ятай, як треба розв’язувати задачі

 1. Прочитай уважно умову задачі.

 2. Подумай.

 3. Прочитай повторно. Виділи істотне для розв’язування.

 4. Коротко запиши умову (або зроби графічне зображення).

 5. Подумай: що треба знати, щоб відповісти на питання задачі; що вже відомо з умови задачі, а що треба знайти.

 6. Склади план розв’язання задачі (усно).

 7. Розв’яжи задачу і перевір розв’язання.

Як потрібно виконувати завдання з української мови

 1. Уважно прочитай завдання до вправи і визнач, яким правилом користуватимешся під час його виконання.

 2. Якщо потрібно, знайди і ще раз прочитай правило, наведи власні приклади до нього.

 3. Виконуючи вправу, звіряй з правилом.

 4. Перевір роботу (використай підручник, таблицю, словник).

Як треба готувати читання

 1. Прочитай текст, познач слова і вислови, при читанні яких допущені помилки.

 2. Попрацюй над цими словами (прочитай кілька разів).

 3. З’ясуй значення незрозумілих слів (із словником у дорослих).

 4. Прочитай текст повторно.

Правила швидкого і міцного запам’ятовування.

1. Під час заучування уривка з прози, цитати: прочитай і зрозумій зміст; прочитай повторно і, якщо уривок невеликий, спробуй відтворити; великий текст розподіли на змістовні частини, читай і, закривши текст, розповідай мовчки або вслух; перекажи кілька разів, стежачи за виразністю.

 1. Заучуючи вірш, користуйся тими ж правилами, що і при заучуванні прози. Читай виразно відразу. Якщо важко запам’ятовується, запиши текст, розподіли за змістом частини. Читай, потім розповідай, запам’ятовуючи, переходь від однієї частини до іншої.

 2. При заучуванні правил, визначень, законів продумай їх зміст, порівняй з відомими тобі правилами, визначеннями, добери приклад, читай повільно 2-3 рази, розкажи, зазираючи в книгу, а потім розкажи без книжки.

Основний етап самопідготовки – виконання завдань. Вихователь спостерігає за роботою групи, допомагає окремим учням, контролює, перевіряє, аналізує і веде облік виконання. Він забезпечує порядок і дисципліну, стежить, щоб учні додержували всіх вимог до самостійної роботи.

Щоб діти краще засвоїли відповідні вправи, вихователі проводять колективні дидактичні ігри. Якщо ж матеріал складний, учні разом з вихователем колективно складають план.

Готуючись до роботи, вихователі, як правило, добирають потрібні наочні посібники: таблиці, картки, малюнки, геометричні фігури… Завдяки такій організації самопідготовки учні не тільки глибше засвоюють навчальний матеріал, а й набувають міцних практичних навичок, привчаються працювати самостійно.

Для виконання деяких усних завдань, зокрема, для вивчення віршів, вироблення навичок виразного читання, потрібні особливі умови. Діти з розвиненою слуховою пам’яттю читають пошепки. Клас поступово звикає до цього робочого шуму, який не заважає зосереджено працювати. А вихователь забезпечує певний порядок, усуває подразники, які відвертають увагу учнів (голосне читання, розмови та ін.). А от учням зі слабкою зоровою пам’яттю потрібно з вихователем перебувати у тісному мовленнєвому контакті. їм потрібна індивідуальна допомога.

Однією з основних формотворчих умов організації самопідготовки є те, щоб учням було цікаво та не було перевантажень. Потрібно проводити фізкультхвилинки, розминки, перерви через кожні 25-30 хвилин роботи. Вихователі стежать за тим, щоб діти правильно сиділи, правильно тримали ручки, олівці, систематично провітрювали класну кімнату.

Один з найважливіших обов’язків вихователів груп продовженого дня – учити дітей працювати, розвивати й удосконалювати навички самостійності в навчальній роботі.

Важливо привчити учнів чітко й акуратно виконувати письмові завдання, навчити самостійно і систематично працювати з книжкою, переборювати труднощі і доводити почату справу до кінця, тримати в порядку навчальні посібники (підручники, зошити, письмове і графічне приладдя).

Особливу увагу слід звертати на вироблення в учнів раціональних форм і методів самостійної роботи над навчальним матеріалом.

Вихователь повинен бути активним учасником самопідготовки і в процесі її вчити учнів навичок культурної розумової” праці.

Потрібно вчити своїх вихованців тому, як готуватися до виконання домашніх завдань, як організовувати своє робоче місце, як швидко знаходити в підручнику потрібну сторінку, заголовок статті, номер задачі, вправи… Всі ці «дрібниці» складаються в певну систему розумової праці, сприяють піднесенню якості знань, умінь і навичок учнів.

У сучасних умовах людина повинна одержувати інформацію швидко, а отже, читати, писати, обчислювати в оптимальному темпі. Уповільнений темп читання і письма – одна з поширених причин недостатнього засвоєння навчального матеріалу. Учень, що погано читає, – це потенційно «важкий» учень, який зустріне на своєму шляху багато труднощів у навчанні. В.О.Сухомлинський радив педагогам особливу увагу звертати на те, що і скільки діти читають вголос.

Щоб встановити, які завдання учні виконують з кожного предмета, вихователь переглядає класний журнал, щоденники учнів, з’ясовує це у чергових по групі, у вчителя-класовода, а віднедавна – дізнається в щоденнику взаємоінформації вчителя і вихователя.

З’ясувавши зміст домашніх робіт, вихователь опрацьовує відповідну методичну літературу, готує наочні посібники, визначає спосіб перевірки, підведення підсумків та ні.

У молодших класах самопідготовка проводиться подібно до учнів. Зокрема, щоб діти вдосконалювали техніку письма і каліграфії, вихователь дає їм завдання на списування тексту з дошки або підручника. Застосовують і такі форми самостійної роботи, як розв’язування задач і вправ за зразком, виконаним на дошці, хорове читання та заучування текстів, усна лічба тощо.

Найкраща книга не дасть готової відповіді на безліч запитань, що виникають у процесі роботи з учнями. У кожній конкретній ситуації педагог повинен вибирати відповідні методи впливу на всіх учнів і окремого вихованця.

Залишити відповідь