Методична робота

  • Домівка
  • Педагогічна рада “Учнівське савоврядування в школі”

Педагогічна рада “Учнівське савоврядування в школі”

Самоврядування– це засіб розширення діапазону діяльності учнів , членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання , творчого пошуку , виявлення ініціативи. Це спосіб організації життя колективу і засіб навчання життю…

Практикум вихователів

Засідання творчої групи “Джерело”

Педагогічна рада

Шляхи виховання особистості дитини як учня, члена  шкільного колективу   

Педагогічні читання до дня народження В.Сухомлинського

Сучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності з дітьми з особливими потребами

Організація корекційно-виховної діяльності в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті визначається на основі концептуальних положень “Державного стандарту спеціальної освіти» (2004) та “Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі…

Форми виховної роботи з учнями

Словесні форми роботи:   Повідомлення (проблемне, пошукове, дискусійне). Інформація. Збори (класні, шкільні). Розповіді. Бесіди (індивідуальні, групові, колективні; прогнозуючі, непередбачувані). Диспути. Класні години. Зустрічі (з працівниками школи, з батьками, із цікавими…