ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Гру 12, 2014

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеці життєдіяльності.

2. Облікова документація з охорони праці:

• журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками;

• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками;

• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихованцями під час проведення позаурочних заходів;

• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями та вихо¬ванцями в навчальних кабінетах та приміщеннях підвищеного ризику;

• (біології, хімії, фізики, інформатики, допризовної підготовки, навчальних майстернях, спортивному залі та майданчику);

• журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з пра¬цюючими;

• журнал реєстрації нещасних випадків під час навчально-ви¬ховного процесу з учнями та вихованцями;

• журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці;

• журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці;

• акти розслідування нещасних випадків на виробництві за фор¬мою Н-1, Н-5;

• акти розслідування нещасних випадків під час навчально-ви¬ховного процесу з учнями та вихованцями за формою Н-Н;

• матеріали проведення атестації посадових осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

3. Наказ про організацію охорони праці та безпеки життєдіяль¬ності в навчальному закладі.

4. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життє¬діяльності в навчальному закладі за календарний рік.

5. Колективний договір з розділом «Охорона праці».

6. Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

7. Акт заміру опору ізоляції електромереж споживачів.

8. Посадові інструкції з охорони праці.

9. Інструкції з охорони праці на робочих місцях.

10. Санітарно-технічний паспорт навчального закладу.

11. Матеріали розслідування травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру.

Залишити відповідь