Планування роботи бібліотеки

Чер 20, 2015

Планування роботи шкільної бібліотеки

Питання планування роботи шкільної бібліотеки – важлива частина роботи, тому що план – це виконання певних завдань, засіб раціонального використання трудових ресурсів, фінансах асигнувань. Сьогодні план бібліотеки менше уніфікований, це своєрідний робочий документ, керівництво до дії, щоб краще використовувати поставлені перед бібліотекою завдання.

Планування роботи бібліотеки може бути перспективним і поточним (річні, квартальні плани, плані на місяць).

У шкільних бібліотеках основний і обов’язковий для всіх – річний план.

Річний план шкільної бібліотеки відповідно до  „ положення про бібліотеку ЗНЗ” є складовою частиною плану навчально – виховної роботи школи.

Характерна особливість плану – залежність його від загально шкільних завдань.

 

 

Умови ефективного планування:

 

 • чітке визначення рівня, на якому знаходиться робота бібліотеки на момент планування;
 • чітке уявлення про рівень, якого необхідно досягти;
 • вибір оптимальних шляхів (засобів і форм роботи) досягнення поставленої мети;
 • тісний взаємозв’язок і координація з заступником директора школи з виховної роботи, педагогом – організатором.

 

Принципи планування:

 

 

 • принцип сучасності: врахування нових, інноваційних підходів до проблем освіти;
 • принцип науковості: обґрунтування обсягу роботи, раціональний розподіл функціональних обов’язків, найповніше використання резервів робочого часу;
 • принцип наступності, використання апробованих в умовах даної школи форм і методів роботи;
 • принцип системності, комплексності: план – не набір окремих заходів, а система роботи.

 

 

 

 

 

 

Основні етапи складання річного плану

 

 

Можна виділити три основних і важливих етапи.

 

1 етап – перевіряють хід реалізації плану поточного оку, визначають його позитивні сторони, недоліки, виявляють зміни у діяльності бібліотеки в минулому році, складають пропозиції до плану наступного року.

 

2 етап – обговорюють проект плану роботи бібліотеки на раді школи при складанні загального плану навчально – виховної роботи.

 

3 етап – план роботи затверджують на педагогічній раді школи ( директором).

 

 

Вимоги до складання річного плану шкільних бібліотек

 

 

 

Річний план для шкільних бібліотек складається на весь навчальний рік.

Він має бути складений раніше, ніж плани класних керівників на 2-3 тижні, узгоджений з вступником директора школи з виховної роботи, обговорений на педраді школи з метою координації навчально – виховних заходів.

Перед розробкою плану роботи на новий навчальний рік завідуюча бібліотекою знайомиться з пічним планом школи, обговорює проект плану з керівником міського методоб”днання, методистом, з заступником директора та іншими педагогічними працівниками школи, враховує заходи, які планують бібліотеки міста інших систем та відомств.

На першому етапі його підготовки, за 2-3 місяці до початку нового навчального року (травень – червень), перевіряють хід реалізації плану поточного року, з’ясовують його позитивні якості й недоліки, виявляють зміни в діяльності бібліотеки в минулому році, вносять пропозиції  щодо плану наступного року. Завдання бібліотеки на наступний рік формують, виходячи з чергових завдань, які стоять перед державою, педагогічною наукою, конкретною школою.

Вивчаються директивні матеріали щодо бібліотечної справи, вказівки до складання планів, методичні рекомендації.

План роботи бібліотеки на наступний рік і звіт за минулий складаються за однаковою схемою на підставі щоденника роботи бібліотеки, аналізу читацьких формулярів та інших звітних документів. Він обговорюється на педраді і затверджується директором школи.

До складання річного плану роботи повинен бути творчий підхід.

 

 

 

 

 

Вимоги до річного плану

 

 • конкретний, чіткий;
 • складений так, що його можна виконати;
 • відповідає завданням конкретної школи;
 • складений за чіткою схемою;
 • обов’язково включає статистичні дані про роботу бібліотеки; основні показники роботи;
 • має бути надрукований до 1 вересня нового навчального року державною мовою, завірений директором школи, його підписом , печаткою школи;
 • повинен бути невід’ємною частиною річного плану роботи всієї школи.

 

 

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки

(1)

 

 1. Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки.
 2. Основні показники роботи бібліотеки ( у табличній формі – статистика).
 3. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально – виховного процесу та духовному становленню школяра.
  • Робота з читачами щодо формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
  • Індивідуальна робота з читачами.
  • Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогами.
  • Масова робота з популяризації літератури.
 4. Інформаційна та довідково – бібліографічна робота.
  • Інформаційно – бібліографічна діяльність бібліотеки.
  • Популяризація бібліотечно – бібліографічних знань.
  • Краєзнавча робота.
  • Ведення ДБА.
  • Довідково – бібліографічне обслуговування.
 5. Формування бібліотечного фонду.
  • Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.
  • Збереження книжкового фонду.
  • Робота з фондом підручників.
 6. Підвищення кваліфікації. Організаційно – методична робота.
 7. Бібліотечна рада.
 8. Робота з активом.
 9. Робота з батьками.
 10. Організаційна робота бібліотеки з питань зміцнення матеріально – технічної бази .

 

 

 

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільної бібліотеки

(2)

 

 

 1. Основні завдання і напрямки діяльності бібліотеки.
 2. Основні показники роботи бібліотеки ( у табличній формі – статистика).
 3. Організація інформаційно – маркетингової діяльності.
 4. Обслуговування учнів та популяризація літератури на допомогу навчально – виховному процесу.
 5. Обслуговування вчителів.
 6. Робота з батьками.
 7. Робота з учнями, схильними до правопорушень.
 8. Організація книжкових фондів і каталогів.
 9. Робота на допомогу громадським організаціям та творчим об’єднанням школярів.
 10. Підвищення кваліфікації.
 11. Організаційні питання.

Орієнтовна структура річного плану роботи шкільного бібліотечно – інформаційного центру

(3)

 

 1. Основні завдання і напрямки та функції бібліотечно – інформаційного центру.
 2. Основні показники роботи бібліотечно – інформаційного центру ( у табличній формі – статистика).
 3. Формування фонду бібліотечно – інформаційного центру .
 4. Довідково – бібліографічна робота.
 5. Схема роботи бібліотечно – інформаційного центру .
 6. Схема зайнятості читального залу.
 7. Робота з читачами.
 • Індивідуальна робота;
 • Робота з бібліотечним активом;
 • Робота з батьківською громадськістю;
 • Робота з педколективом;
 • Робота з учнями;
 • Бібліотечно – бібліографічні та інформаційні знання – учням закладу;
 • Масова робота;
 1. Реклама бібліотечно – інформаційного центру .
 • Створення фірмового стилю;
 • Рекламна діяльність бібліотечно – інформаційного центру .
 1. Професійний розвиток працівників бібліотечно – інформаційного центру .
 2. Співпраця з бібліотеками регіону та іншими організаціями.

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячне планування

 

Поряд з річними доцільно складати і плани роботи на місяць. Вони складаються на основі річного плану, уточнюють тематику заходів, включають нові теми, які відображають останні події суспільного життя.

Складаються за числами місяця, за тими ж розділами, що і план роботи на рік. У відповідному розділі намічаються конкретні показники на місяць, планується проведення певних заходів із зазначенням термінів, місця проведення  та відповідальних осіб.

У планах на місяць враховуються особливості роботи бібліотеки. Внутрішня робота планується на канікулярний період. На зимові та весняні канікули плануються масові заходи, які буде проводити  бібліотека з дітьми.

Шкільні бібліотеки складають плани роботи на місяць стосовно масових заходів, проведення ББЗ, оформлення книжково – ілюстративних виставок та заходів до ювілеїв, дат літературного календаря, проведення бесід, оглядів літератури, тобто плани на місяць з масової популяризації книг. Ці плани красиво оформлені та вивішені на помітному місці на абонементі бібліотеки. Плани дисциплінують самих бібліотекарів, допомагають доцільно розподіляти робочий час, а також привертають увагу до проведення масових заходів, тобто це – своєрідна реклама бібліотеки.

 

 

Орієнтовна тематика занять з основ ББЗ

 

 

1 клас

Ознайомлення з бібліотекою

 • екскурсія до бібліотеки ;
 • що таке бібліотека?
 • Правила користування бібліотекою;
 • Запис до бібліотеки.

 

Як читати та берегти книжки

 • Правила читання. Гігієна читання;
 • Правила бережного ставлення до книжки. Найпростіший ремонт книжок, виготовлення закладинок (практична робота);

 

 

 

Книга навчальна та для дозвілля

 

 • Книжка –підручник, книжка –посібник;
 • Науково – пізнавальні книжки;
 • Художні книжки, їх автори;
 • Газети та журнали для дітей.

 

 

 

2 клас

 

Читач у бібліотеці

 • Види бібліотек, їх призначення;
 • Абонемент і читальний зал;
 • Бібліотекар і читач;
 • Самостійний добір книжок;

 

Як створюється книжка

 

 • Книжка у письменника;
 • Книжка в редакції;
 • Книжка в друкарні;

 

Структура книжки

 

 • Перше знайомство зі структурою книжки:

обкладинка (різні види), корінець, сторінки, малюнки, їх призначення;

 • Художники – ілюстратори дитячих книжок.

 

Як вести „ Щоденник читача”

 

 • Що таке „ Щоденник читача”, його призначення.
 • Правильний запис у „ Щоденнику читача”.

 

3 клас

 

Основні елементи книжки

 

 • Титульний аркуш: автор, назва, вихідні дані.
 • Додаткова частина: передмова, післямова, зміст, словник невідомих слів, примітки та коментарі.

 

 

 

 

 

Як добирати книжку

 

 • Відкритий доступ до книжкового фонду: розташування книжок на стелажах, поличні роздільники, закладки.
 • Книжкові виставки. Плакати.
 • Систематичний каталог, тематична ілюстрована картотека, рекомендаційний бібліографічний список .

 

 

Періодичні видання для молодших школярів

 

 • Поняття про газету та журнал.
 • Місцеві періодичні видання для дітей : періодичність, постійні рубрики, зміст, тематика.
 • Як самим створити газету.

 

5 клас

 

 • Вибір книга в бібліотеці. Бібліографічні показники.
 • Як читати книгу.
 • Записи про прочитане.
 • Довідкова література.
 • Про книги з різних галузей.

 

6 клас

 

 • Періодичні видання для учнів середнього віку.
 • Книга і її створювачі, структура книги, використання її апарату при читанні.
 • ДБА. Вибір книг.
 • Моя домашня бібліотека.
 • Перша бібліотека в Україні.
 • Що я люблю читати.

 

     7 клас

 

 • Книги – джерело знань.
 • Робота з довідковою літературою.
 • Періодичні видання, адресовані учням.
 • Книги про науку і техніку.
 • Вибір книг у бібліотеці, СК.
 • Книги з мистецтва.

 

 

 

 

 

8 клас

 

 • Використання різних типів бібліографічних посібників при виборі літератури.
 • Методи самостійної роботи з літературою.
 • Критична література.
 • Книга – джерело самоосвіти.
 • Суспільно – політична література.
 • Історії долі книг.

 

 

 

9 клас

 

 • Книга, її роль у розвитку людського суспільства, у духовному відродженні народу.
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики.

 

10 клас

 

 • Дискусія „ Чи потрібні книги сьогодні?”
 • Робота з довідковим апаратом бібліотеки.

 

11 клас

 

 • Пам’ятка для організації роботи бібліотеки: з художніми текстами, довідниками та енциклопедіями.
 • Довідкові видання суспільно – політичної тематики.

 

Спланована тематика занять розрахована на спільну роботу педагогів і бібліотекаря, тому що бібліотекар не в змозі один вести ю роботу планомірно і систематично. Крім того, деякі питання може краще розкрити педагог – предметник. Спільна робота дає свої позитивні результати.

Залишити відповідь