ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД ТА ОБЛАДНАННЯ

Гру 10, 2014

1. Загальні положення

1.1. Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі – робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку і/чи досвід роботи.
1.2. Робітник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи.
1.3. У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітари та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності робітника є:
2.1. Підтримування в належному стані будівель і території шкоди.
2.2. Підтримування в робочому стані систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи.
2.3. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

3. Посадові обов’язки

Робітник виконує такі обов’язки:
3.1. Проводить сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання, механізмів.
3.2. Усуває їх пошкодження за заявками працівників школи.
3.3. Здійснює періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань.
3.4. Здійснює поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зварювальних, паяльних робіт.
3.5. Проводить монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт.
3.6. Дотримується технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
3.7. Веде облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).

4. Права

Робітник має право:
4.1. Бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм.
4.2. Забороняти використання непрацюючих та небезпечних об’єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо).
4.3. Відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Робітник:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годин-ного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.
6.2. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

З інструкцією ознайомлений(а)____________________________________

Залишити відповідь