Про організацію роботи з охорони праці у школі

Гру 12, 2014

НАКАЗ

по ______________ загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №

від ________року № _____

Про організацію роботи з охорони праці у школі у 20__ – 20__ н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 563

від 1 серпня 2001 року, “Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” з метою забезпечення дотримання норм техніки безпеки

Наказую:

1. Створити комісію з охорони праці відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73 у складі:

 • Директора школи _______.;
 • Заступника директора з навчальної роботи ___________.;
 • Заступника директора з виховної роботи ______________.;
 • Завгоспа __________.;
 • Учителя фізики __________.;
 • Учителя фізичної культури ______________.;

2. Директору школи ___________:

2.1. Організувати слухання на засіданнях ради школи звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2.2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу, згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.

2.3. Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти в науки України № 563.

2.4. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

2.5. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

2.6. Забезпечувати проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів.

2.7. здійснювати постійний зв’язок із державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

3. Заступнику директора школи з навчальної роботи _______________.:

3.1. Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

3.2. Контролювати наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

3.3. Організувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів.

3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструктажів згідно з наказом МОН України № 563.

3.5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що стосується виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

4. Заступнику директора школи з виховної роботи _______________.:

4.1. Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність

4.2. Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації роботи трудових об’єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

4.3.Проводити навчання і інструктаж класних керівників, керівників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563.

5. Заступнику директора з господарської роботи ___________.

5.1. Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповідно вимог, правил і норм з охорони праці і догляд за ними. Щокварталу складати акти про перевірку кріплення споруд.

5.2. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів.

5.3. Забезпечити правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.

5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючи пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи.

5.6. Брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.

6. Керівникам гуртків, секцій:

6.1. Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

6.2. Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

7. Завідувачих кабінетів персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту:

 • __________. (у кабінеті фізики);
 • __________. (у кабінеті інформатики)
 • ___________. ( у спортивному залі)
 • ____________. (у майстерні)

8. Усім педагогічним працівникам школи:

8.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного предмету інструктаж учнів з техніки безпеки згідно із наказом МОН України № 563 з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

8.2. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

 • У класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);

 • У журналі заступника директора з виховної роботи (у разі проведення позакласної та позашкільної роботи ).

9. Наказ довести до відома всіх працівників під розпис у журналі ознайомлення зі шкільною документацією кожного заступника директора.

Директор школи __________

З наказом ознайомлені:___________

__________

__________

__________

__________

__________

Наказ

по ______________ загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №

від ____________ року № _____

Про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці.

З метою підвищення ефективності роботи з охорони праці

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити відповідальними за організацію роботи з охорони праці заступника директора з навчальної роботи _______________________________.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи __________

З наказом ознайомлені:___________

Наказ

по _____________________ загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів №

від _______________ року № _____

Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в школі.

З метою забезпечення у школі безпечних умов для проведення НВП, позакласних, позашкільних заходів та реалізації Положення про охорону праці в установах Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

 1. Відповідальними за безпеку дітей у школі призначити класних керівників, під час проведення занять учителів–предметників:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Відповідальними за стан охорони праці в котельні на газовому паливі призначити річного оператора _____________

3. За стан охорони праці на кухні відповідальною призначити ____________

4. Відповідальним за електробезпеку та пожежну безпеку, електроустаткування, електромережі будівель та інженерних споруд призначити завгоспа ___________

Директор школи ______________

З наказом ознайомлені

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Залишити відповідь