Про створення атестаційної комісії

Чер 8, 2015

 

НАКАЗ

 

«____» ____________ 20__ р.                                                              № ____

 

 

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

 

Відповідно до пункту 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Створити у дошкільному закладі атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників у навчальному році у кількості  членів атестаційної комісії.
  2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:

голова — , ;

заступник голови — , ;

секретар — , ;

члени:      , ;

, ;

, ;

, ;

, ;

, .

  1. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників дошкільного закладу.
  2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

                       

(особистий підпис)

Залишити відповідь