Робота з батьками

Гру 10, 2014

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Тільки разом з батьками , спільними зусиллями ,

вчителі можуть дати дітям велике людське щастя .

В. А. Сухомлинський

Основні завдання батьківського комітету

1.Налагодити тісний звязок школи з батьками .

 1. Активізувати роботу батьківського комітету , щодо розяснення законодавства України з питань освіти
 2. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти

яких порушують Статут школи .

 1. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.
 2. Пропагувати педагогічні знання , що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.
 3. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома
 4. Впровадження форм роботи з сімєю , що сприяє гуманізації

взаємовідносинпедагогибатьки. Батьки і вчителі повинні стати

партнерами , активними співучасниками творчого процесу виховання

учнів.

Функції роботи класного керівника з батьками.

Перша функціяознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованній у навчально-виховному процесі школи.

Друга функція – психолого-педагогічна освіта батьків .

Третя функція -залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

 • Участь у всіх формах позаурочної діяльності ( походи ,екскурсії,вечори, змагання, благоустрій школи) .

1

 • Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи
 • ( вечори-зустрічі випускників, свята Останнього дзвоника , спортивних змаганьТато, мама , яспортивна сімя,свято квітів, виставок, тощо )
 • Участь у профорієнтаційній роботі школи : екскурсї на виробництво, зустрічі з цікавими людьми ).
 • Участь у роботі ради школи , ради профілактики правопорушень , піклувальній раді школи .
 • Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення звязку школи з підприємствами , фірмами .

Четверта функція – коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

 • надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів , зокрема обдарованих дітей ;
 • надання психолого-педагогічної допомоги в розвязанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень;
 • індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів ( ця робота здійснюється спільно із правоохоронними органами ).

Пята функціявзаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьків-ськими комітетами школи і класу , шкільними радами.

Форми взаємодії педагогів та батьків.

 • батьківські збори ;
 • батьківський лекторій , „Університет педагогічних знань „;
 • тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей ;
 • презентація досвіду родинного виховання у засобах масової інформації ;
 • диспут, дискусія ;

2

п/п

Назва заходу

дата

провед.

відповідальні

1.

Виявити в мікрорайоні сиріт , дітей

позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей із багатодітних сімей та дітей з неповних сімей, інвалідів дитинства.

до 15 вересня класні керівники

соціальний педагог

заступник з виховної роботи

2.

Провести оцінювальне обстеження сімей категорійних дітей . вересень класні керівники

соціальний педагог

3.

Забезпечувати безперервність навчання категорійних дітей , дітей з неблагонадій-

них сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку.

протягом

року

класні керівники

соціальний педагог

заступник з виховної роботи

4. На базі кабінету психолога школи провести бесіди з молодими батьками:

-труднощі адаптації дитини до навчання;

-психологічні і вікові особливості дитини.

-фізичний розвиток школяра і його

вдосконалення .

протягом

року

психолог

школи

5. Організувати роботу батьківського клубу

Родинна Просвіта”

жовтень заступник з виховної роботи3
6. Провести засідання батьківського комітету школи :

-„ Роль родини в розвитку моральних якостей підлітка”

Організація занять школяра спрямова-них на зміцнення здоровя та прищеп- ленння навичок здорового способу жит- тя.

Навчально- методична та виховна робо

та школи протягом І семестру .

Про важливість розумно організовано- го сімейного виховання школярів

-Робота з неблагонадійними сімями .

-Про підсумки навчального року. Підготовка учнів- випускників до державної атестації .

вересень

листопад

грудень

лютий

березень

квітень

адміністрація

школи

голова батьківського комітету школи

7. Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи,

своєчасне інформування батьків про від-

сутність дітей в школі.

протягом року соціальний педа-

гог, класні керівники

8. Організація чергування батьків під час проведення виховних заходів,вечорів . протягом року ЗВР ,класні керівники
9. Організація родинних свят, спортивних святТато , мама , я. протягом року ЗВР ,класні керівники
410. Проведення декади родинного виховання.

( за окремим планом роботи )

жовтень

травень

ЗВР ,класні керівники
11. Участь батьків у виставках декоративно- прикладного мистецтва. жовтень

квітень

класні керівники
12. Проведення у школі Днів відкритих дверей . протягом року адміністрація школи
13. Виявити батьків, які негативно вплива- ють на виховання дітей , не виконують своїх батьківських обовязків . протягом року соціальний педагог

класні керівники

14. Звітувати перед радою школи та піклува- льною радою про роботу з питань охорони дитинства . 2 рази на рік соціальний педагог
15. Організовувати співпрацю батьківського комітету школи та відповідних структур з питань правового виховання , з питань профілактичної роботи серед батьків та учнів. протягом року адміністрація школи
16. Двічі на семестр проводити батьківські збори на які виносити актуальні питання життя та діяльності класних колективів, навчання й виховання учнів. двічі на семестр ЗВР ,класні керівники
17. Зміцнювати звязки вчителів-предметни-

ків із батьками , викликати для співбесід батьків учнів , які не встигають у навчан- ні, з метою надання їм методичних консу- льтацій .

протягом року класні керівники
18. Тримати під постійним контролем небла- гополучні сімї. протягом року соціальний педа-

гог, класні керівн.

19. Підтримувати звя зок з родинами в яких виховуються учні , схильні до правопору

шень

протягом року соціальний педа-

гог, класні керівн.

20. Здійснювати правову освіту батьків, залу- чати до цієї роботи працівників право- охоронних органів. протягом року адміністрація школи
21. Провести психолого- педагогічний кон- силіум з темиПедагогічна адаптація 5-х класів до навчання в основній школі

Його результати розглянути на батьківсь-

ких зборах.

листопад адміністрація школи,психолог

школи ,класні

керівники, вчителі

22. Підготувати звітний концерт художньої самодіяльності для батьків. травень ЗВР, педагогорганізатор,учителі музики, клас.керів.
23. Залучення всіх батьків до підготовки школи до нового навчального року. травень-

серпень

класні керівники.
24. Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів про зауваження пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу. протягом року адміністрація школи , класні керівники.
25. Складання списку батьків, які зможуть надати школі матеріальну допомогу для зміцнення матеріально_- технічної бази школи. 1-й семестр адміністрація школи , класні керівники
26. Проведення звіту голови батьківського комітету школи, затвердження плану роботи на новий навчальний рік. травень батьківський комітет школи
27. Надання матеріальної допомоги окремим родинам і учням . Протягом року адміністрація школи

5

1 Ольшевський В.В

2 Ольшевський В.В

3 Ольшевський В.В

415Ольшевський В.В

517Ольшевський В.В

Залишити відповідь