Обчислення страхового стажу для оплати листків з тимчасової непрацездатності

Чер 14, 2016

У статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» зазначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а до впровадження такої системи – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Статтею 6 цього закону не передбачено включення до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, учнів, студентів, аспірантів, докторантів (крім випадків, коли ці особи працюють за наймом) і відповідно не передбачено сплату за них страхових внесків до Фонду. Тому періоди навчання після 28 лютого 2001 р. до страхового стажу не включаються.

Чи включається до страхового стажу час навчання?


Якщо такі періоди мали місце до 28 лютого 2001 р., то відповідно до п.5 раніше діючих Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 року № 1658, час навчання у вищому закладі освіти (у тому числі на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання до загального стажу для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності не враховувався.

Отже, до 1 січня 2011 року страховий стаж для оплати листків непрацездатності обчислюється на підставі документів і в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.

Винятком було зарахування до загального трудового стажу періоду навчання в професійно-технічному училищі. Отже, період навчання в профтехучилищі зараховується до страхового стажу застрахованої особи для оплати листка непрацездатності до 27 лютого 2001 р. включно.

Якщо під час проходження студентом вищого навчального закладу практики, його приймають на робоче місце і посаду, що оплачується, то у такому разі період проходження виробничої практики зараховується до страхового стажу незалежно від того чи мав він місце до 28 лютого 2001 р., із 28 лютого 2001 р. до 31 грудня 2010 р. чи після 1 січня 2011 р.

У цьому випадку із студентом, який навчається на очному відділенні вищого навчального закладу, обов’язково укладається строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховується заробітна плата, з якої утримуються страхові внески.

При цьому варто зважати на те, що після 1 січня 2011 р. якщо зарплата студента за фактично відпрацьований час у місяці не буде сягати розміру мінімальної (і сума страхового внеску буде меншою за мінімальний), цей місяць до страхового стажу увійде не повністю, а пропорційно сумі сплаченого страхового внеску.

Залишити відповідь