Організація життя і діяльності учнівського колективу

Гру 10, 2014

До груп продовженого дня учнів зараховують за заявами батьків на початку навчального року. Комплектуючи групи, слід враховувати специфіку роботи батьків, загальну підготовку та показники в навчанні учнів, їхні сімейні обставини.

Багато перших класів комплектуються з вихованців дитячих садків. Діти підготовчої групи дитсадка – це вже колектив, і по можливості його слід зберегти.

Розрізняють три види груп: група-клас, група, що складається з учнів паралельних класів, група, що складається з учнів суміжних класів.

До учнівського колективу кожної школи входять первинні дитячі колективи-класи (групи), а до цих первинних колективів – учні одного віку і приблизно однакової підготовки. Класні ко-лективи в школах, як правило, постійні.

Групи з учнів паралельних або суміжних класів більш складна форма шкільного колективу.

У групах продовженого дня, що складаються з різних класів комплектують по-різному: за віковим принципом, за класами, за місцем проживання учнів тощо.

Згуртування вихованців класу (групи) в дружний колектив відбувається в процесі їх спільного навчання, праці й відпочинку.

У школах продовженого дня створюються й різновікові (проміжні) учнівські колективи для виконання господарських робіт, проведення позакласних і позашкільних заходів, предметні, технічні гуртки, хори, оркестри, спортивні секції тощо. Вони можуть бути як тимчасові, так і постійні.

У групах продовженого дня навчання, праця й відпочинок учнів проходить у колективі, який має вирішальну роль у формуванні їх моральних якостей. Тривале спільне навчання і робота в школі виробляють у молодої людини вміння поєднувати особисті інтереси з інтересами однокласників, з інтересами колективу. А це безперечно полегшує виховання, допомагає викорінити протиставлення власних інтересів інтересам колективу.

Колектив учнів є одночасно об’єктом і суб’єктом виховання. У своїй практичній роботі вихователь діє на учня безпосередньо і через колектив.

Становлення і виховання учнівського колективу довгий і складний процес, який передбачає спільну роботу педагога і учнів. Успіх такого виховання залежить від того, як зрозуміюті учні педагога, а педагог учнів. «Вихователь дитячого колек тиву – справедливо зазначав В.О.Сухомлинський, повинеї бути не тільки наставником, а й другом і порадником своїх ви хованців». Кожний вихователь повинен дбати про те, щоб ко лектив його вихованців був організованим, дружним, життєра дісним і з успіхом виконував свої обов’язки. Велику допомогу Е створенні такого колективу надає вихователеві актив учнів Робота з активом проводиться через дитячі організації.

На згуртованості колективу позначається і додержання уч нями режиму дня і правил внутрішнього розпорядку школи, як є основою організації життя, навчання, праці й відпочинку всього колективу і кожного класу (групи).

Правильний режим підтримує працездатність організму бадьорий настрій, інтерес до навчання і праці. Режим дня регламентує всю діяльність дітей, педагогів та обслуговуючого персоналу протягом доби. У ньому передбачено час на працю навчання, відпочинок, харчування, позакласну роботу, само обслуговування, сон тощо.

Організовуючи роботу груп продовженого дня, виховател повинні подбати про створення і дотримання гігієнічно виправ даного режиму навчання, праці і відпочинку учнів.

Учні, які навчаються в другу зміну, приходять до школи ра зом з іншими і до початку уроків перебувають у групах продовженого дня. Для них відповідно складається і режим дня.

Залишити відповідь