ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ ТА ПРИСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВАННЯ «ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ»

Чер 20, 2015

У 2010 році процедура атестації педагогічних працівників розпочалася за правилами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. № 310. Відповідно до пункту 8.2 цього Положення атестаційні комісії приймали до 10 жовтня заяви педагогічних працівників про проходження чергової або позачергової атестації.

У заяві, крім основних даних, мали зазначатися результати попередньої атестації та кваліфікаційна категорія або педагогічне звання, на яке претендує педагогічний працівник. До 20 жовтня 2010 року атестаційна комісія розглядала подані документи, затверджувала графік проведення атестації і мала довести його під розписку до відома осіб, які атестуються (пункт 8.3 Положення).

Цим пунктом також передбачено, що педагогічним працівникам, які підлягають черговій атестації, але не претендують на підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння більш високого педагогічного звання, визначених за результатами попередньої атестації, і не мають претензій до своєї роботи з боку керівників закладу, батьків, учнів, атестаційна комісія може підтвердити встановлену їм кваліфікаційну категорію, педагогічне звання, що оформляється протоколом.

Однак закінчення процедури атестації відбувалося вже за правилами нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930.

На момент його запровадження в пункті 5.7 зазначалося, що педагогічні звання присвоюються безстроково. Скасовано цю норму наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473, який набув чинності з 23.01.2012 року.

У роз’ясненні Міністерства освіти і науки України від 06.01.2011 р. № 1/9-6 «Про застосування типового положення про атестацію педагогічних працівників» привернуто увагу керівників органів управління освітою, навчальних закладів, голів та членів атестаційних комісій, що педагогічні звання, присвоєні до набрання чинності Типовим положенням, вважаються такими, що присвоєні безстроково, як це передбачено п. 5.7 цього Типового положення. При цьому ні в Типовому положенні, ні в роз’ясненнях не зазначено, яким чином це має бути відображено в атестаційному листі працівника.

Тому під час чергової атестації, процедура якої розпочалася у вересні 2010 року, а закінчувалася в 2011 році, вже на умовах дії нового Типового положення, педагогічне звання «вчитель-методист», підтверджене атестаційною комісією ще у 2006 році, має зберігатися впродовж всього терміну аж до наступної чергової атестації, яку викладач має пройти у 2015/2016 навчальному році, незалежно від того, що у атестаційному листі не йдеться про його підтвердження.

Підставою для оплати праці слугують відповідні документи про присвоєння, та підтвердження педагогічних звань за рішеннями атестаційних комісій, що знаходяться в особовій справі педагогічного працівника.

Вимога щодо атестації на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням стосується лише тих педагогічних працівників, процедура атестації для яких розпочалася, починаючи з вересня 2011 року.

Про це йдеться також у роз’ясненні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2012 р. № 2/1-13-430 «Щодо надання роз’яснення з питань атестації», де зазначається, що у зв’язку із внесенням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, всі працівники, які мають педагогічні звання, повинні під час чергової атестації також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням.Атестація на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню здійснюється, як правило, не рідше одного разу на п’ять років.

У роз’ясненні зазначено, що у поточному навчальному році (йдеться про 2011/2012 н.р.) всі включені до списку осіб для проходження чергової атестації працівники, які мають педагогічні звання, повинні також атестуватися на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням. Складати окремі списки працівників, які атестуються на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, не потрібно.

Міністерством зауважено, що Типове положення не передбачає подання педагогічним працівником до атестаційної комісії заяв про присвоєння педагогічного звання. Не потрібно також подавати заяву про атестацію на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню. Присвоєння педагогічних звань здійснюється лише за поданням керівника або педагогічної ради навчального закладу. Для атестації на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню достатньо включити працівника до списку осіб для проходження чергової атестації.

У цьому роз’ясненні також зазначається, що педагогічні працівники, які атестувалися у 2010/2011 навчальному році і яким за результатами атестації було встановлено, що педагогічні звання присвоєні безстроково, під час чергової атестації у 2015/2016 навчальному році мають також атестуватися на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню, оскільки з 23 січня 2012 року норму щодо безстрокового присвоєння педагогічних звань змінено.

Згідно з пунктом 3.30 Типового положення (чинного) кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Залишити відповідь