Чи можна вчителю без вищої освіти претендувати на кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії”?

Чер 20, 2015

Чи можна вчителю без вищої освіти претендувати на кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії”?

Згідно з п.4.4, розділу 4 Наказу Міністерства освіта та науки України “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” N930 від 06.10.2010 р., кваліфікаційна категорія “спеціаліст другої категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст”, та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Таким чином, за умови виконання всіх вимог п.4.4 та відповідно до п.4.10 того ж документа, педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України “Про дошкільну освіту” (2628-14), “Про загальну середню освіту” (651-14), “Про професійно-технічну освіту” (103/98-ВР) “Про вищу освіту” (2984-14) працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
Тобто при атестації Ви маєте такі ж права що й викладачі з вищою педагогічною освітою.

Залишити відповідь