Чи можна збільшити тижневе педнавантаження?

Чер 20, 2015

Чи можна збільшити тижневе педнавантаження?

По Вашому питанню повідомляємо наступне:


Згідно абзацу 2 пункту 63 частини VI наказу Міністерства освіти України №102 від 15.04.93 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”: Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.
Окрім того, підпункт «е» пункту 20 частини IV наказу Міністерства освіти України № 455 від 20.12.93 “Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України” передбачає, що: “Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язаний: доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році”.
Частина друга статті 25 закону України “Про загальну середню освіту” встановлює що: “Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою”.
Ставка ж заробітної плати, відповідно до підпункту “а” пункту 64 частини IV наказу Міністерства освіти України №102 від 15.04.93 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” становить: “3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань”.
   Таким чином Директор вашого навчального закладу повинен розподілити навчальне навантаження, погодити цей розподіл з профспілковим комітетом, і ознайомити Вас з Вашим педагогічним навантаженням на наступний рік, в кінці поточного навчального року. А якщо педагогічне навантаження буде меншим того, що передбачено тарифною ставкою, то Ви вправі не погодитися з ним.
Окрім того згідно абзацу 2 частини другої тієї ж статті: “Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю”.
     Тобто затверджене педагогічне навантаження буде діяти протягом року, якщо не буде змін навчального плану, або Ви самі не надасте згоду на ці зміни.

Залишити відповідь