Педагогічна рада

Бер 28, 2023

Тема: “Про корекційну спрямованість інтересу до пізнання природи, практичне застосування знань для вирішення конкретних життєвих ситуацій у довкіллі.” (Я і довкілля).

Корекційна спрямованість інтересу до пізнання природи – це процес активного впливу на формування інтересів, здібностей та навичок учнів у напрямку пізнання природи. Цей процес передбачає створення сприятливого середовища для розвитку у дітей інтересу до наук про природу та практичному застосуванню отриманих знань для розв’язання життєвих проблем.

Основні завдання корекційної спрямованості інтересів до пізнання природи включають наступні аспекти:

  1. Забезпечення належного рівня підготовки педагога, який буде займатися формуванням інтересу до природничих наук у дітей.
  • Посилення зв’язку між шкільним навчальним матеріалом та його практичним застосуванням у повсякденному житті.
  • Розвиток у дітей навичок спостереження, аналізу та синтезу інформації, що допомагає їм краще зрозуміти світ природи.
  • Стимулювання інтересу до дослідницької роботи, проведення експериментів та виконання наукових проектів.
  • Забезпечення можливості практичного застосування отриманих знань для вирішення конкретних життєвих ситуацій у довкіллі.