Виплата надбавки за престижність педагогічної праці

Сер 6, 2015

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373 з 1 вересня 2011 року запроваджується виплата 20-відсоткової надбавки за престижність праці всім педагогічним працівникам навчальних закладів та установ 

Виплата надбавки за престижність педагогічної праці

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» від 20 травня 2011 р. № 470 оголошено зазначену постанову та зобов’язано органи освіти і науки, керівників установ та організацій, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, прийняти оголошену постанову до керівництва.

Як відомо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» від 5 жовтня 2009 р. № 1130 упродовж 2010 року та до вересня 2011 року в загальноосвітніх навчальних закладах така надбавка виплачувалась лише директорам, заступникам директорів з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, а також учителям та майстрам виробничого навчання.

Тож з 1 вересня поточного року в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань надбавка в розмірі 20 % від посадового окладу (ставки заробітної плати) за престижність праці виплачуватиметься як зазначеним вище педагогічним працівникам, так і вихователям, старшим вихователям, педагогам-організаторам, практичним психологам, соціальним педагогам, керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, культорганізаторам, старшим вожатим, вожатим, концертмейстерам, художнім керівникам, акомпаніаторам, інструкторам з фізкультури, інструкторам з праці, інструкторам слухового кабінету, інструкторам з туризму, екскурсоводам, перекладачам-дактилологам, помічникам директора з режиму, старшим черговим з режиму, черговим з режиму.

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» від 25 травня 2011 р. № 1/9-385 надано роз’яснення щодо встановлення надбавки за престижність педагогічної праці в певних випадках.

Зокрема, зазначається, що надбавка встановлюється у розмірі 20 % від посадового окладу / ставки заробітної плати, у тому числі погодинної, з урахуванням підвищень, передбачених нормативно-правовими актами з оплати праці. Маються на увазі підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати за педагогічні звання, за знання та використання в роботі іноземної мови, за роботу в певних типах навчальних закладів, за збільшення кількості учнів у навчальному закладі тощо. Розміри підвищень визначено наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 11 червня 2007 р. № 471 (примітка 1 до пункту 9, примітки 1 та 8 до пункту 10, примітка 3 до пункту 14, пункти 24, 28, 29, 30, 32, 34, 35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102; далі — Інструкція № 102).

Приклад
Практичний психолог, який працює у школі-інтернаті, має першу кваліфікаційну категорію. Посадовий оклад йому встановлено на рівні 11-го тарифного розряду. З урахуванням підвищення на 10 % за роботу в школі-інтернаті станом на 1 вересня цей оклад становить:

1263 грн × 10 % = 1389,3 грн.

Отже, розмір надбавки за престижність педагогічної праці обчислюється так:

1389,3 грн × 20 % = 277,86 грн.

Якщо педагогічний працівник виконує роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої на ставку, абсолютний розмір надбавки відповідно зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).
Директорам, заступникам директорів, які мають також педагогічне навантаження (ведуть викладацьку або гурткову роботу), надбавка встановлюється як за основною посадою, так і за педагогічне навантаження.

 Приклад
Директор школи, в якій навчається 1710 учнів, веде уроки з математики в обсязі 9 годин на тиждень. Згідно з наказом управління освіти за посадою директора йому встановлено оклад на рівні 16-го тарифного розряду, що становить 1788 грн. Відповідно до примітки 1 до пункту 9 Інструкції № 102 посадовий оклад директора підвищується на 5 % за кожні 700 учнів понад 1000 осіб. Тому з урахуванням підвищення за контингент учнів розмір посадового окладу директора становитиме:

1788 грн × 5 % = 1877,4 грн.

Визначимо розмір надбавки за цією посадою:

1877,4 грн × 20 % = 375,48 грн.

За результатами атестації за посадою вчителя директору присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та звання «учитель-методист». Ставка заробітної плати за посадою вчителя встановлюється на рівні 12-го тарифного розряду. З урахуванням підвищення на 15 % ця ставка становитиме:

1359 грн × 15 % = 1562,85 грн.

За педагогічне навантаження в обсязі 9 годин на тиждень обчислюємо розмір надбавки:

1562,85 грн × 9 год. : 18 год. = 781,43 грн;
781,43 × 20 % = 156,29 грн.

Так само визначається розмір надбавки за престижність праці практичним психологам, соціальним педагогам, педагогам-організаторам та іншим педагогічним працівникам школи, які мають педагогічне навантаження. Надбавка їм встановлюється як за основною педагогічною посадою, так і за педагогічне навантаження, яке вони виконують, незалежно від виду оплати, а саме: за тарифікацією чи з погодинного розрахунку.

Приклад
Педагог-організатор школи другої кваліфікаційної категорії працює на 0,5 ставки. Він також має педагогічне навантаження обсягом 16 годин на тиждень. За результатами атестації за посадою вчителя йому присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» з установленням ставки заробітної плати на рівні 9-го тарифного розряду в розмірі 1109 грн. У такому випадку надбавка виплачується за посадою педагога-організатора та за викладацьку роботу пропорційно обсягу виконуваної роботи, зокрема за педагогічне навантаження. Розмір надбавки за посадою педагога-організатора становитиме:

1167 грн × 0,5 × 20 % = 116,7 грн.

Визначимо розмір надбавки за викладацьку роботу:

1109 грн × 16 год. : 18 год. = 985,78 грн;
985,78 грн × 20 % = 197,16 грн.

Бухгалтерам, бібліотекарям, медичним та іншим працівникам навчального закладу, які згідно з чинним законодавством здійснюють викладацьку роботу, надбавка за престижність праці виплачується лише за викладацьку роботу.

Приклад
Медична сестра школи має педагогічне навантаження з дисципліни «Основи здоров’я» обсягом 8 годин на тиждень, які оплачуються за тарифікацією. За наслідками атестації за посадою вчителя працівниця визнана такою, що відповідає цій посаді, з установленням ставки заробітної плати на рівні 8-го тарифного розряду, що становить 1051 грн. Заробітна плата за викладацьку роботу обчислюється так:

1051 грн × 8 год. : 18 год. = 467,11 грн.

Розмір надбавки за цю роботу становитиме:

467,11 грн × 20 % = 93,42 грн.

Надбавка за престижність праці встановлюватиметься педагогічним працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Приклад
Методист методичного кабінету вищої кваліфікаційної категорії виконує педагогічну роботу в школі обсягом 240 годин на рік з погодинною оплатою, яка не вважається сумісництвом. У вересні він провів уроки української мови у школі обсягом 24 години.
Посадовий оклад за посадою методиста встановлено на рівні 12-го тарифного розряду — 1359 грн. З урахуванням підвищення на 10 % за роботу в міському методичному кабінеті (примітка 2 до п. 13 Інструкції № 102) оклад становить 1494,9 грн. Визначаємо розмір надбавки за престижність праці (20 %) за цією посадою:

1494,9 грн × 20 % = 298,98 грн.

За посадою вчителя школи методист також має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «учитель-методист». Ставка заробітної плати за посадою вчителя встановлюється на рівні 12-го тарифного розряду та становить 1359 грн. З урахуванням підвищення за педагогічне звання на 15 % (підпункт «г» п. 24 Інструкції № 102) розмір ставки заробітної плати становить 1562,85 грн. Розмір ставки за годину визначається шляхом ділення місячної ставки (1562,85 грн) на середньомісячну норму годин у 2011 році, яка при 18-годинному робочому тижні становить 75 год. (900 год. : 12 міс.), тобто 20,84 грн. Розмір надбавки за престижність праці (20 %) за одну годину української мови становить:

20,84 грн × 20 % = 4,17 грн.

Визначаємо розмір надбавки за 24 години:

4,17 грн × 24 год. = 100,08 грн.

Нормативні документи

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373.
  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» від 20 травня 2011 р. № 470.
  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 11 червня 2007 р. № 471.
  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102.
  • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» від 25 травня 2011 р. № 1/9-385.

Залишити відповідь