Матеріальна допомога педагогічним працівникам на оздоровлення

Сер 6, 2015
Чи може бути виплачена педагогічним працівникам матеріальна допомога на оздоровлення, передбачена статтею 57 Закону України «Про освіту», після повернення із відпустки чи вона виплачується обов’язково при наданні відпустки?

Чи повинно було підприємство виплатити музичному керівникові, яка вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у вересні 2009 року, матеріальну допомогу до кінця 2009 року за цей рік, якщо щорічна відпустка їй ще не надавалася?

На запитання відповідає завідувач відділу соціальних питань і охорони праці Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України Олег СМИРНОВ

Що стосується виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, то Міністерство освіти і науки України та Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України в спільному листі від 11 червня 2001 року № 1/9-223 та № 02-8/267 дають таке роз’яснення. Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31 січня 2001 року № 78 допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам лише за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання. У випадках виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Основними нормативними актами, які регулюють питання надання відпусток, у т. ч. педагогічним працівникам, є Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), КЗпП України, Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346. При наданні відпусток мають застосовуватися також положення галузевої угоди та колективного договору.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. При цьому згідно зі статтею 10 Закону № 504 щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть надаватися працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Оскільки остаточне рішення щодо надання працівникові відпустки ухвалює роботодавець, це питання повинно вирішуватися на місці, з урахуванням усіх обставин, у т. ч. і наявного стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. У разі прийняття рішення щодо надання відпустки працівникові має бути виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення.

Залишити відповідь